IGZ: 'UMC heeft onvoldoende gewerkt aan veilige cultuur'

umc23.jpg

De raad van bestuur van het UMC Utrecht heeft er onvoldoende voor gezorgd dat medewerkers openlijk konden praten over in het ziekenhuis gemaakte fouten. Calamiteiten werden niet of niet tijdig gemeld en onvoldoende zorgvuldig en diepgaand onderzocht.

Tot die conclusies komt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een dinsdag gepubliceerd onderzoek.

Misstanden bij afdeling KNO

Aanleiding voor het onderzoek waren misstanden op de afdeling KNO van het ziekenhuis waardoor de patiëntveiligheid in het geding was gekomen. Meerdere patiënten overleden. Ook meldingen van een onveilig werkklimaat zetten de inspectie aan tot het onderzoek. Het UMC werd van april tot oktober vorig jaar onder verscherpt toezicht geplaatst.

'De raad van bestuur heeft onvoldoende gezorgd voor een veilige en open cultuur. Medewerkers konden niet open praten over wat niet goed was gegaan. Sommige medewerkers spraken van een angstcultuur. De inspectie vindt het een ernstige zaak dat de raad van bestuur hier geen zicht op had', aldus de IGZ.

'UMC werkt over het algemeen veilig'

In het onderzoek naar de kwaliteit van zorg is ook duidelijk geworden dat er in het UMC Utrecht over het algemeen veilig wordt gewerkt. 'Medewerkers van het UMC Utrecht zijn betrokken en gemotiveerd. Zij tonen grote inzet om hun patiënten de best mogelijke zorg te bieden.'

Het ziekenhuis heeft volgens het inspectierapport herkend en erkend wat er zich heeft afgespeeld en al de nodige maatregelen genomen. Er zijn veel veranderingen doorgevoerd maar er is nog veel te doen. 'Het bestuur van het UMC Utrecht moet in samenspraak met het management en de medewerkers er voor zorgen dat er een open en veilige cultuur ontstaat. De inspectie vraagt van de raad van bestuur binnen acht weken een concreet plan van aanpak bij het herstelplan dat inmiddels is opgesteld.'

'Cultuur UMC is aan vernieuwing toe'

Het UMC Utrecht erkent dat er fouten zijn gemaakt. 'Het IGZ-rapport is glashelder en op onderdelen hard. Dat er sprake is geweest van het ontstaan van risico's voor de patiëntveiligheid, is onacceptabel. Het UMC Utrecht heeft een duidelijke boodschap en opdracht gekregen', stelt Margriet Schneider, voorzitter van de raad van bestuur. 'Het is duidelijk dat de cultuur en wijze van organiseren en leidinggeven in het UMC Utrecht aan vernieuwing toe zijn.'

Bron: ANP