Imkers melden minder wintersterfte

Meer Nederlandse bijen hebben de afgelopen winter weten te overleven. Dat blijkt uit een telefonische steekproef onder ruim 200 van de 7000 imkers in ons land, meldt Trouw.

Gemiddeld verloren de imkers afgelopen winter 9 procent van hun bijenvolken. Vorig jaar was dat nog 13 procent. Voor die tijd lag de wintersterfte vaak nog hoger; boven de 20 procent.

Twee derde van de imkers laat in de steekproef van de universiteit in Wageningen en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging weten geen enkel volk te zijn kwijtgeraakt.

Omdat in het onderzoek niet is gevraagd naar de eventuele oorzaak van de sterfte, is het volgens de Nederlandse Bijenhoudersvereniging nog te vroeg om conclusies te trekken.

MediaWatch / Trouw