Mierenlokdoosje blijft te koop

Mierenlokdoosjes, vliegenstrips en andere producten waarin bepaalde insecticiden zitten, blijven te koop.

De Tweede Kamer had op initiatief van de Partij voor de Dieren aangedrongen op een verkoopverbod aan particulieren van de bestrijdingsmiddelen die gevaarlijk zijn voor bijen en hommels.

Maar daarvoor bestaat geen grondslag, zo heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) maandag aan de Kamer geschreven. Ze baseert zich daarbij op onderzoek van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Volgens het college zijn de risico's van middelen met zogeheten neonicotinoïden voor bijen en mensen verwaarloosbaar.Voorlichting

Mansveld is het met de Kamer eens dat het gebruik van biociden door particulieren moet worden teruggedrongen. Daarom komt er een voorlichtingscampagne om mensen te wijzen op de risico's van de middelen en ook op welke alternatieven ze kunnen gebruiken.

Ook bekijkt de staatssecretaris of het haalbaar is een kassacheck in te voeren. Dan zou de verkoper, net als nu bij de verkoop van medicijnen gebeurt, moeten vragen of de consument meer informatie wil over het product. Bij elk verkooppunt moet dan wel iemand zijn die deskundige voorlichting kan geven.

Mansveld vindt verder dat er alleen gebruiksklare producten mogen worden verkocht, zodat particulieren zo weinig mogelijk risico lopen om er op een verkeerde manier mee om te gaan. Ze zal daarover met het bedrijfsleven overleggen.

Eerder besteedde Radar al aandacht in de uitzending aan chemische bestrijdingsmiddelen waarin insecticiden zitten.

Bron: ANP