background branding

ING beperkt betaalmogelijkheden voor mensen onder bewind

Wanneer je onder bewind gesteld bent, houdt iemand toezicht op jouw financiën. Voor klanten van ING die onder bewind gesteld zijn, is er onlangs iets veranderd: ze kunnen niet meer mobiel betalen. ING vindt het namelijk niet langer verantwoord. Terwijl mobiel betalen, bijvoorbeeld met Apple Pay, jarenlang wel mogelijk was.

ING stopt met mobiel betalen

Radar krijgt de laatste tijd meldingen binnen van ING-klanten die onder bewind staan en ineens niet meer mobiel kunnen betalen. Dat betekent dat ze niet meer kunnen betalen met hun smartphone of smartwatch. Klanten krijgen te horen dat dit een technische reden zou hebben. Opvallend, want eerder was het wel altijd mogelijk. ING heeft tienduizenden klanten die onder bewind staan.

Bewindvoering

Wanneer iemand (tijdelijk) niet goed voor zijn of haar geldzaken kan zorgen, kan bij de rechter bewind worden aangevraagd. De bewindvoerder kan een professionele partij zijn, maar kan ook een familielid zijn. Gangbaar is dat gebruikgemaakt wordt van een beheerrekening voor de bewindvoerder. Op die rekening worden de inkomsten ontvangen. Daarnaast heeft de onder bewindgestelde een leefgeldrekening waarmee betalingen gedaan kunnen worden. Op de leefgeldrekening staat vaak een beperkt bedrag. In Nederland staan ruim een kwart miljoen mensen onder bewind. 

Zelfredzaamheid

Voor sommige mensen is het wellicht onbelangrijk of ze gebruik kunnen maken van mobiel betalen, voor Auke - die een lichte verstandelijke beperking heeft - is het wel degelijk een probleem. Hij voelt zich beperkt in zijn zelfredzaamheid en begrijpt niet waarom hij niet langer mobiel kan betalen. Zijn ouders, die ook de bewindvoerders zijn en nauwlettend Auke's financiën in de gaten houden, vinden het merkwaardig: ‘Hoezo bepaalt de bank, zonder overleg, hoe Auke wel of niet mag betalen?’  

Beperkt bedrag

Een andere ouder die tevens bewindvoerder is verbaast zich ook over de gang van zaken: 'Op de leefgeldrekening van mijn zoon staat altijd maar een beperkt bedrag, hooguit een paar tientjes. Het ging altijd goed, maar nu kan het ineens niet meer'. Deze ouder en zijn zoon zijn inmiddels overgestapt naar een andere bank.

Bij andere banken wel mobiel betalen

Banken hebben de vrijheid om te bepalen welk product en welke betaalmethoden ze een klant willen bieden. Opvallend is dat bij Rabobank, SNS en ABNAMRO mobiel betalen nog wel gewoon beschikbaar is voor mensen die onder bewind gesteld zijn. 

ING: daglimiet is te hoog

Uit navraag blijkt dat het stoppen met mobiel betalen niet per se een technische reden heeft, maar dat het vooral een voorzorgsmaatregel is: ‘Bij ING is de standaard daglimiet van een mobiele betaalpas 2500 euro. Het is op dit moment technisch nog niet mogelijk voor ING-klanten om de betaallimiet van de mobiele betaalpas aan te passen. Ter bescherming van de onder bewind gestelde, is het sinds enige tijd niet meer mogelijk om de mobiele betaalpas te gebruiken. Deze wijziging heeft ING doorgevoerd omdat we het onverantwoord vinden om de onder bewind gestelde klant over zo’n groot geldbedrag te laten beschikken.’