Intimiderende incassobureaus: onterechte of niet-inzichtelijke kosten? Dit gaat er veranderen

18022021 incasso.jpg

Je kunt om verschillende redenen in de schulden terechtkomen. Maar sommige incassobureaus gaan wel erg intimiderend te werk, waardoor consumenten verder in de problemen komen en emotionele stress ondervinden. Om die reden wordt er een incassoregister in het leven geroepen.

Althans als het aan minister Sander Dekker van Rechtsbescherming ligt. De VVD’er heeft vandaag het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Uitzending Radar over malafide incassobureaus

Radar besteedde eerder al aandacht aan malafide incassobureaus die onterechte vorderingen innen, hoge incassokosten berekenen, en enorme druk uitoefenen op consumenten om rekeningen te betalen. Er komt soms zelfs geweld aan te pas. Als je deze uitzending hebt gemist, kun je hem hier alsnog bekijken: 

ACM pakt incassobureaus aan

'Cowboys uit de markt halen'

Minister Dekker stelt dat mensen met problematische schulden moeten worden beschermd tegen incassobureaus die intimideren, kosten opjagen of onduidelijk zijn. 'Met een incassoregister en het stellen van kwaliteitseisen halen we de cowboys uit de markt.'

Verplichte registratie

Alle incassodienstverleners zullen zich straks verplicht moeten registreren om hun beroep te kunnen uitoefenen. 'Alleen bureaus die aan de juiste eisen voldoen, worden ingeschreven in het incassoregister.'

Als een incassodienstverlener zich niet aan de regels houdt, wordt hij verwijderd uit het register. Het bureau is dan niet meer bevoegd om deze werkzaamheden te verrichten. Voor wat betreft kwaliteitseisen kan er worden gedacht aan: de juiste opbouw en transparantie van de vordering, maar er worden ook eisen gesteld aan het personeel om tegen te gaan dat mensen op ontoelaatbare wijze onder druk worden gezet. Het register is voor iedereen gratis raadpleegbaar.