background branding

Jaarlijks 3000 keer gehoorschade door werk

Jaarlijks melden zich bijna 3000 mensen bij een bedrijfsarts, omdat ze gehoorschade hebben opgelopen tijdens hun werk. Gehoorbescherming wordt niet altijd gedragen en dempt niet altijd naar behoren.

Dat blijkt uit het rapport Kerncijfers beroepsziekten 2013 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), een tak van het AMC in Amsterdam. 'De beschermingsmiddelen zijn op zich adequaat', legt beroepsziektenspecialist bij het NCvB Bas Sorgdrager uit. 'Maar we missen nog de technische oplossing voor het filteren van schadelijk lawaai en het doorlaten van gewenste geluiden. Dat bepaalt het aantal werkenden 'at risk'.'

ConflictVolgens Sorgdrager is er sprake van 'conflicten van plichten'. Op bijvoorbeeld een bouwplaats zijn werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen, maar ze moeten ook waarschuwingsgeluid kunnen horen en voldoen aan de eisen die aan communicatie worden gesteld. 'Dit conflict is er ook in andere sectoren, zoals in de industrie.'

Vertekend beeldDe bouw is volgens het rapport verantwoordelijk voor 90 procent van alle gevallen van gehoorschade, zoals verminderd gehoor, oorsuizen of doofheid. Maar volgens Sorgdrager is dat een vertekend beeld. 'De bouwnijverheid is de enige branche waarin actief gehoorschade wordt opgespoord door systematisch preventief medisch onderzoek.' In bijvoorbeeld de industrie 'is het preventief medisch onderzoek door een vrijblijvend karakter onvoldoende ontwikkeld. Daardoor is er ook een onderrapportage van meldingen.'

Lawaai niet enige oorzaakLawaai is overigens niet de enige oorzaak van slechthorendheid veroorzaakt door het werk. Ook chemicaliën en medicijnen kunnen nadelig uitpakken voor het gehoor. Bij een verlies van 30 decibel aan gehoor in de frequentie waarop de meeste mensen praten, is er sprake van een 'sociale handicap', aldus het rapport. Het aantal mensen dat zich jaarlijks meldt bij de bedrijfsarts met gehoorproblemen stijgt de laatste jaren lichtjes.

Bron: ANP