Kabinet wil mogelijkheid voor banken om meer klantgegevens uit te wisselen

Bankgegevens uitwisselen.jpg

Het kabinet wil het mogelijk maken dat banken meer (transactie)gegevens van cliënten met elkaar kunnen uitwisselen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. De ministerraad heeft vorige week ingestemd met een aantal maatregelen om dit soort praktijken beter te kunnen bestrijden, blijkt uit de besluitenlijst. Binnenkort stuurt de minister van Financiën een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer. 

Banken zijn al verplicht om verdachte transacties met betrekking tot (deze) misdrijven te signaleren en actie te ondernemen. Zo moeten ze ongebruikelijke transactiepatronen en transacties van cliënten met een hoger risicoprofiel, opsporen en melden. Toezichthouders controleren of banken zich hieraan houden. Volgens de banken is er veel geld gemoeid met de transactiemonitoring. Als er een gezamenlijke monitoring is, zou dat schelen in tijd, energie en kosten.

Informatie uitwisselen andere instellingen

Ook andere instellingen zoals makelaars, belastingadviseurs, notarissen en advocaten zouden bepaalde informatie moeten gaan uitwisselen in het kader van het cliëntenonderzoek. Daarnaast komt er een verbod voor handelaren op contante betalingen voor goederen vanaf 3000 euro.

Raad van State kritisch op wetsvoorstel

De Raad van State is kritisch over het oorspronkelijke wetsvoorstel, blijkt uit een advies dat dateert van januari 2021 maar pas afgelopen juni is gepubliceerd na een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). De adviseur van het kabinet onderschrijft het doel ervan en erkent dat poortwachters zoals banken belangrijk zijn om misbruik van het financiële stelsel te voorkomen. Maar de raad vindt dat enkele maatregelen leiden tot vergaande inbreuken op de vertrouwelijkheid van gegevens van mogelijk miljoenen burgers en bedrijven.

Het is niet duidelijk in hoeverre het ministerie het wetsvoorstel daarop heeft gewijzigd.

Bron: ANP