Kamervragen na Radar-item over klachtafhandeling warmtepompen

Radar behandelde de klachtenafhandeling over warmtepompinstallaties in de uitzending van deze week. Het bleek dat bij meer dan de helft van de consumenten die een probleem hebben met het functioneren van hun warmtepompinstallatie en daarover klagen bij bijvoorbeeld de installateur of brancheorganisatie, het probleem bestaan. Soms zelfs na meerdere keren klagen bij verschillende partijen. Nu heeft Tweede Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks naar aanleiding van de uitzending Kamervragen gesteld.

Kamervragen Van der Lee (GroenLinks)

De Kamervragen zijn gericht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (Eric Wiebes, VVD) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kajsa Ollongren, D66). 

  1. Heeft u de aflevering van Radar op maandag 16 september 2019 gezien?
  2. Deelt u de mening dat voorlopers in de energietransitie zoveel mogelijk moeten worden ontzorgd? Op welke manier ondersteunt u op dit moment deze pioniers?
  3. Bent u ervan op de hoogte dat veel consumenten die een warmtepompsysteem laten plaatsen, klachten hebben die niet worden opgelost? Deelt u de opvatting dat wanneer de markt in dit geval niet goed functioneert, de overheid hier intensiever op moet toezien, zeker gezien de urgentie van de energietransitie en de hoeveelheid aan klachten?
  4. Bent u bereid om beter toezicht uit te oefenen op deze branche? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid u in te spannen voor goede certificering van warmtepompinstallateurs onder accreditatie? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid u in te spannen voor een goede garantieregeling? Kunt u de mogelijkheden voor een garantiefonds onderzoeken?
  7. Welke mogelijkheden zijn er voor particuliere eigenaren van woningen en kopers van nieuwbouwwoningen voor het afsluiten van een prestatiegarantie bij het installeren van warmtepompen en het nemen van duurzame maatregelen? Ziet u kansen om de mogelijkheden voor prestatiegaranties uit te breiden en gemeengoed te maken?

De vragen zijn ook te vinden op de site van de Tweede Kamer.