Koeien minder vaak in de wei

koe-wei-grazen-780.jpg

Nederlandse koeien staan steeds minder vaak in de wei. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liep vorig jaar 65 procent van de melkkoeien een gedeelte van het jaar buiten. Dat was een jaar eerder nog 69 procent. Daarbij viel op dat koeien in veenweidegebieden in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, het vaakst buiten komen.

Nederlandse koeien staan steeds minder vaak in de wei. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liep vorig jaar 65 procent van de melkkoeien een gedeelte van het jaar buiten. Dat was een jaar eerder nog 69 procent. Daarbij viel op dat koeien in veenweidegebieden in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, het vaakst buiten komen.

Volgens het CBS nam het aantal melkkoeien in de periode van 1 april 2014 tot 1 april 2015 met 50.000 toe. Het aantal koeien in de wei daalde in die periode met ruim 30.000. Het aantal bedrijven dat koeien de wei in stuurt liep terug van 78 naar 76 procent.

'Lastiger in te passen in bedrijfsvoering'

Volgens het statistiekbureau is de weidegang van koeien naar mate het bedrijf groter is lastiger in te passen in de bedrijfsvoering. Bij bedrijven van minstens 160 koeien laat 39 procent de koeien buiten grazen en laat één op de tien boeren een deel van de koeien het gras onder de hoeven voelen.

Volgens LTO Melkveehouderij, dat overigens een iets andere rekenmethode hanteert dan het CBS, sturen boeren hun koeien juist weer vaker de wei in. Het aantal boerenbedrijven dat koeien liet weiden nam volgens de organisatie met 350 toe. Desalniettemin wil de landbouworganisatie blijven promoten dat koeien vaker in de wei zetten.

De organisatie benadrukt dat zuivelondernemingen dat ook juist stimuleren door steeds meer producten van weidemelk op de markt te brengen. Ook keren zij een premie uit aan melkveehouders die hun koeien laten grazen. Diverse ondernemingen hebben aangekondigd deze zogeheten weidepremie per 2017 te verhogen.

'Het op deze wijze stimuleren van de weidegang werkt beter dan het van bovenaf opleggen via regels' aldus een LTO-zegsman. Ook benadrukt hij dat koeien binnen of buiten houden niet per definitie beter is voor de dieren.

Wettelijke verplichting

Volgens Milieudefensie laten de CBS-cijfers zien dat de sector het juist niet zonder wettelijke verplichting voor elkaar krijgt om koeien in de wei te houden. 'Hopelijk komt er nu eindelijk een meerderheid in de Tweede Kamer om weidegang verplicht te stellen, het is vijf voor twaalf', reageerde Bart van Opzeeland van de milieuorganisatie.

Bron: ANP