Langverwacht wetsvoorstel preferent maken kinderalimentatie komt eraan

230322kinderalimentatie.jpg

Het heeft bijna drie jaar geduurd, maar eindelijk komt het langverwachte wetsontwerp preferentie kinderalimentatie. Dit voorjaar start de internetconsultatie en moet kinderalimentatie voortaan voorrang krijgen op andere schuldeisers.

Als ouders gaan scheiden is er een wettelijke zorgplicht voor de verzorging en opvoeding van kinderen. De kinderalimentatieplicht geldt tot een kind 18 wordt. En als een kind studeert, betalen ouders tot 21 jaar mee aan de kosten voor levensonderhoud en studie. 
Bij een vechtscheiding zie je vaak dat één ouder weigert om de kinderalimentatie te betalen.

Kinderen hebben recht op kinderalimentatie

Hier worden kinderen de dupe van. Kinderen hebben wettelijk recht op deze kinderalimentatie, maar je kunt het moeilijk afdwingen als een ouder weigert te betalen of zegt het geld niet te hebben vanwege andere schulden. 

Je kunt in dit soort gevallen het alimentatiebureau LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) inschakelen, maar ook zij hebben geen juridische grond om deze kinderalimentatie met voorrang op te eisen.

10 procent krijgt geen kinderalimentatie

Het LBIO helpt ouders met het innen van de kinderalimentatie als ouders niet uit zichzelf betalen. In 2019 bleek dat in 10 procent (zo'n 2300 dossiers) van de gevallen geen kinderalimentatie kan worden geïnd, omdat er meerdere schuldeisers zijn. 

Toen bleek dat in ongeveer 1550 van de 2300 zaken sprake is van meerdere schuldeisers. En in die gevallen hebben de kinderen en de ex-partner dus pech. Radar besteedde in 2019 aandacht aan gescheiden ouders wiens kinderen recht hebben op kinderalimentatie, maar het geld niet kregen van hun ex-partner. 

Lang geduurd

De aankondiging voor het nieuwe wetsvoorstel werd al op 18 november 2020 gedaan door de toenmalige minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Het preferent maken van kinderalimentatie heeft sowieso lang geduurd. In 2008 diende het toenmalige Tweede Kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie al een motie in om kinderalimentatie voorrang te geven op andere schuldeisers. Pas in 2022 gaat het gebeuren. 

Kinderalimentatie wordt preferent

Tot nu toe wordt kinderalimentatie gezien als een 'gewone' schuld, net als bijvoorbeeld een schuld bij een postorderbedrijf. Je kan niet afdwingen dat dit bedrag, dat hard nodig is voor het levensonderhoud van kinderen, met voorrang betaald wordt. Dit gaat nu dus veranderen. 

Kinderalimentatie wordt preferent, net zoals de Belastingdienst altijd voorrang heeft bij het innen van een schuld. De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van het inkomen. Je kunt onderling afspraken maken en vastleggen in een echtscheidingsconvenant of de rechter vragen om een beschikking.

'Kinderen kunnen negatief beïnvloed worden in hun ontwikkeling'

Franc Weerwind, de nieuwe minister voor Rechtsbescherming, schrijft in de Kamerbrief: 'Daarnaast richt ik me op een aantal zaken rond alimentatie die in mijn ogen ook de-escalerend kunnen werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wetsvoorstel preferentie kinderalimentatie, zoals in het wetgevingsoverzicht wordt benoemd. Complexe scheidingen en het moeizaam nakomen van afspraken kinderalimentatie gaan immers vaak samen, waardoor kinderen ook na een complexe scheiding negatief kunnen worden beïnvloed in hun ontwikkeling.'