'Maatregelen voedselverspilling slecht gecoördineerd'

voedselverspilling_eu_l.jpg

De maatregelen van de Europese Unie om voedselverspilling tegen te gaan zijn te versnipperd en onregelmatig. Het probleem wordt nu op het bordje van de lidstaten geschoven, terwijl de Europese Commissie het beleid veel beter zou moeten coördineren.

Dat stelt de Europese Rekenkamer in een dinsdag verschenen rapport. De recente oprichting van een Europees platform tegen voedselverspilling vormt volgens de controleurs geen oplossing. Wereldwijd gaat naar schatting ongeveer een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren, met enorme economische en milieukosten. Een van de redenen dat dit niet terugloopt, is dat er geen gemeenschappelijke definitie van voedselverspilling is.

Betere afstemming beleid nodig

De EU-landen, het Europees Parlement en de G20 hebben herhaaldelijk opgeroepen tot een krachtiger rol voor Brussel. Veel eerdere aanbevelingen zijn echter genegeerd of maar deels doorgevoerd. 'Wat we nu nodig hebben, is een betere afstemming van het bestaande beleid, een betere coördinatie en een duidelijke beleidsdoelstelling om voedselverspilling te verminderen', aldus rekenkamerlid Bettina Jakobsen.

Nadruk op voorkomen verspilling

Zij stelt onder meer voor om juridische en andere obstakels voor voedselschenkingen weg te nemen. De nadruk moet echter liggen op het voorkómen van verspilling, niet alleen bij supermarkten en de industrie, maar ook in de landbouw en visserij.

Bron: ANP