background branding

Mbo-discriminatie - Reacties politieke partijen

Schermafbeelding 2022-11-14 om 19.13.39.png

Naar aanleiding van ons onderzoek hebben we de bevindingen voorgelegd aan de verschillende politieke partijen. 

Uit een steekproef in Utrecht die Radar vorige week hield met verborgen camera, bleek dat een mbo-student bij 2 van de 6 kroegen werd geweigerd. Alleen omdat hij aan het mbo studeert. Wat vindt D66 hiervan?

'Dit is natuurlijk belachelijk. En het gaat niet alleen mis bij de ingang van de kroeg. Deze ongelijke positie is er ook op het gebied van studentenhuisvesting, studentenkortingen en toegang tot studentensport en cultuur. Daarnaast zijn er verschillen in stagevergoedingen, schoolkosten en de leenvoorwaarden van studiefinanciering. Voor ons is het belangrijk dat iedereen mee kan doen, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, en wat je opleiding ook is. Een open en inclusieve samenleving is voor ons het uitgangspunt, met gelijke kansen voor elke student. Het maakt niet uit in welke stad het is. Studenten moeten overal gelijke kansen krijgen. Of dat nou in Utrecht of in Enschede is. Maar die samenleving zit voor te veel mbo-studenten nog steeds op slot.'

Ook blijkt nog altijd dat sportcentra’s, Spotify en Apple mbo-studenten uitsluiten op kortingen en meer laten betalen, hoe kan dit? Hoezo wordt deze vorm van discriminatie niet opgenomen in de wet?

De maatschappelijke opinie is aan het kantelen. De minister heeft bedrijven en organisaties opgeroepen om mbo-studenten gelijk te behandelen als het gaat om dit soort kortingen. Bedrijven en organisaties moeten daarnaar luisteren.

In de reportage spreken wij ook met Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-Raad, hij geeft bij ons aan dat discriminatie op onderwijs op zou moeten worden genomen in de wet. Hoe kijken jullie hier tegenaan?

'Discriminatie is al verboden in de Grondwet. De factor opleiding opnemen in de ‘wet gelijke behandeling’ is niet het meest passende en effectieve middel: soms zijn er namelijk legitieme redenen om onderscheid te maken op basis van opleidingsrichting. Bijvoorbeeld bij een baan of bij toelating tot een opleiding.

Wat we wél moeten doen is op alle onderwerpen zorgen dat mbo-studenten gelijk behandeld worden. Dus gelijke leenvoorwaarden, gelijke toegang tot studentenhuisvesting, alle studenten studentenkorting, gelijke toegang tot kroegen. Dat doen we slag voor slag, ook vanuit de Kamer. Als politiek kunnen we daarnaast echt een signaal afgeven als we niet meer spreken van ‘hoger’ en ‘lager’ opgeleiden, maar van praktisch, theoretisch of academisch. Van richtingen in plaats van niveaus. Minister Dijkgraaf denkt er gelukkig precies zo over. Hij heeft het vaak over een ‘waaier aan mogelijkheden’, waarbinnen studenten kunnen kiezen voor hun talent.

MBO-instellingen kunnen overigens zelf ook echt wat doen als het aankomt op discriminatie van mbo-studenten. Mbo-studenten hebben namelijk ook op een andere manier te maken met discriminatie. Namelijk bij het vinden van stages. Bij een onderzoek onder 600 studenten in Utrecht bleek dat een kwart (!) van hen te maken heeft gehad bij sollicitaties van stages. Of dacht dat dat zo was. Daar kunnen mbo-instellingen kunnen zelf ook wat doen: studenten matchen bij bedrijven, als een student dat wil. Zodat hun eerste kennismaking met de arbeidsmarkt een positieve is.'

CDA: opleidingsniveau geen reden

‘Je opleidingsniveau kan wat het CDA betreft geen reden zijn om geweigerd te worden in een café. Voor het uitsluiten van mbo’ers van kortingsacties zien wij ook geen goede reden. De bedrijven die dit onderscheid wel maken moeten aangesproken worden. Als dat niet kan omdat de wet gelijke behandeling dat niet mogelijk maakt, moeten we de wet aanpassen. Laten we elke mbo-student voortaan een studentenpas geven. Dat helpt al op korte termijn bij kortingsacties.’

VVD: onbegrijpelijk

‘Onbegrijpelijk dat mbo-studenten worden geweigerd bij kroegen omdat ze op het mbo studeren. In Nederland hebben bedrijven de vrijheid om zelf te kiezen wie hun klanten en doelgroepen zijn. Selecteren op basis van opleidingsniveau hoort wat mij betreft niet bij die vrijheid. Je mag verwachten dat het gemeentebestuur in gesprek gaat met kroegbazen en afspraken maakt over hun deurbeleid.’

SP: meer waardering mbo'ers

'Discriminatie is strafbaar. Als deze discriminatie op opleidingsniveau onvoldoende kan worden aangepakt nu, dan moet je de wet inderdaad aanscherpen. Prima suggestie. Maar wat misschien wel belangrijker is; is dat we blijven inzetten op de maatschappelijke en politieke waardering van mbo’ers. Dus ja. Dan krijg je ook toegang tot studentenhuisvesting, kroegen en sportclubs. Maar zorgen we er ook voor dat je arbeidsomstandigheden op orde zijn wanneer je daarna aan het werk gaat. Zo concreet mogelijk als overheid laten zien dat je het mbo en zijn studenten serieus neemt, op waarde schat en gelijkwaardig behandelt, kan namelijk ook helpen om discriminatie tegen te gaan.'