Meer aandacht nodig voor schone lucht bij gemeentes

24maartfrisselucht.jpg

Het Longfonds doet een dringend beroep op gemeentelijke politici, die nu coalities vormen, om in hun afspraken meer aandacht te geven aan gezonde lucht. 'Bijna 1 miljoen mensen met een longziekte hebben soms tot heel vaak last van luchtvervuiling. Houtstook, industrie, wegverkeer en landbouw leiden tot de grootste gezondheidsklachten', zegt het fonds dat zich baseert op cijfers van instituut Nivel. 'Gemeenten kunnen veel meer doen aan het verbeteren van luchtkwaliteit.'

'Dit is daarvoor, zo vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, hét moment', zegt directeur Michael Rutgers van Longfonds. Het fonds vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders in hun nieuwe collegeakkoorden speciale plannen opnemen om meer gezonde lucht te krijgen. 'Met name op thema’s als het aanzienlijk verminderen van houtstook, uitstoot van biomassacentrales en intensieve veehouderij valt veel gezondheidswinst te behalen', suggereert de organisatie, die ook maatregelen voorstelt.

Goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van houtstook is nodig

Zo adviseert het fonds gemeenten goede voorlichting te geven over de gezondheidsrisico’s van houtstook en dat te combineren met een oproep om niet met hout te stoken. 'Nog te veel mensen zijn zich niet bewust van de schadelijkheid voor de gezondheid van henzelf en hun omgeving.'

Ook moeten gemeenten voldoende afstand nastreven tussen intensieve veehouderij en scholen, kinderdagverblijven en huizen, stelt de organisatie.

Bron: ANP