Meeste huisartsen staan positief tegenover verstrekking abortuspil

07032022-huisarts.jpg

Een meerderheid van de Nederlandse huisartsen is bereid de abortuspil te verstrekken als zij daartoe de wettelijke mogelijkheid krijgen. Dat is de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van abortusorganisatie Women on Waves waarvan de voorlopige resultaten in preprint zijn gepubliceerd. Hoewel 58 procent van de huisartsen positief tegenover de abortuspil staat, zegt driekwart zich op dit moment niet voldoende gekwalificeerd te voelen om deze behandeling uit te voeren, meldt NRC.

Hoewel huisartsenorganisaties positief zijn over het voorstel, was tot nu onduidelijk hoeveel draagvlak er onder individuele huisartsen is voor de wetswijziging. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zeiden voldoende draagvlak van belang te vinden.

Oververtegenwoordiging van vrouwen in de testgroep

Voor het onderzoek, dat in het British Journal of General Practice wordt gepubliceerd, werden afgelopen najaar honderden huisartsen door heel Nederland gevraagd deel te nemen aan een enquête en zijn ook interviews gedaan. In totaal deden 127 huisartsen mee, met een oververtegenwoordiging van vrouwen en artsen uit Noord-Holland en Utrecht. 'Getalsmatig is het niet volledig representatief, maar het geeft een goede indicatie', zegt medeauteur en huisarts Peter Leusink.

Als de wet wordt aangenomen, zijn huisartsen niet verplicht de abortuspil te verstrekken. Met deze cijfers is er volgens Leusink een 'zeer acceptabele' bereidheid. 'Veel huisartsen werken in groepspraktijken, dus dan is er met dit percentage altijd wel een huisarts die een vrouw wil helpen.'

Verplichte scholing

De initiatiefwet houdt ook een verplichte scholing voor huisartsen die de pil willen gaan verstrekken in. Op dit moment voelt slecht 15 procent van de huisartsen zich voldoende bekwaam om de abortuspil te kunnen voorschrijven, 76 procent niet vanwege gebrek aan kennis en ervaring. 

Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer verder over de initiatiefwet van GroenLinks, PvdA, D66 en VVD. Op dit moment mogen alleen artsen in abortusklinieken of ziekenhuizen met een vergunning een abortus in gang zetten. Volgens de initiatiefnemers zou de huisarts dit ook moeten kunnen doen, om zo de abortuszorg laagdrempeliger te maken en de keuzevrijheid van vrouwen te vergroten.

In december schreven abortusklinieken een brief tegen dit voorstel aan de Tweede Kamer. Radar zag deze brief in en ging erover in gesprek met Corinne Ellemeet. 

Bron: NRC