Merendeel vraagt geen geld terug na vertraging treinreis: ‘Te veel gedoe'

Vertraging Trein

Wie meer dan een half uur, of in sommige gevallen vijftien minuten vertraging (Intercity Direct) heeft opgelopen tijdens de treinreis, kan het geld van een treinticket terugvragen. Maar vragen we dat geld wel terug en waarom wel of niet? 

Vraag jij het geld van je treinkaartje terug als je vertraging hebt?

Radar zette daarom de volgende vraag online: Vraag jij het geld van je treinkaartje terug als je vertraging hebt? Hierop reageerden 1346 mensen. 

De groep die geen geld terug vraagt na een vertraging is bijna even groot als de groep die het geld wel terug vraagt. 38 procent geeft namelijk aan wél geld terug te vragen na vertraging, daartegenover staat een groep ter grootte van 39 procent van de respondenten die aangeeft geen geld terug te vragen na vertraging. De groep die soms wel en soms niet het geld terugvraagt, bedraagt tien procent. 

Deel heeft wel begrip

De groep die geen geld terug vraagt na vertraging met de trein geeft aan wel begrip te hebben voor eventuele situaties die vertraging kunnen veroorzaken. Zo vindt een deelnemer: “Het kan een keer gebeuren”, een andere deelnemer laat de keuze of het bedrag wordt teruggevraagd afhangen van de oorzaak van de vertraging: “Het ligt aan de oorzaak van de vertraging.” 

'Te omslachtig'

De meeste deelnemers van de groep die geen geld terugvraagt, vinden het systeem "te omslachtig”. Zo vindt een deelnemer het "te veel moeite” om het geld terug te vragen of vergeten sommige deelnemers dat het kan: “Weet dat 't kan maar vergeet 't soms.” Deelnemers uit deze groep vinden het over het algemeen “te veel gedoe.”

'Wist niet dat het mogelijk was'

Deelnemers uit deze groep gaven daarnaast aan niet te weten of het terugvragen van de ticketprijs überhaupt mogelijk was. “Wist niet dat dit mogelijk is”, zo laat een deelnemer weten. “Het lijkt mij nogal omslachtig en ik weet eigenlijk niet hoe dat moet”, geeft een andere deelnemer als reden om af te zien van de compensatie. 

Groep vraagt wel geld terug omdat dienst niet is verleend

De groep die na vertraging wel geld terug vraagt, geeft als voornaamste reden dat zij geld terugvragen omdat “de service is niet verleend voor het geld”. Ook vinden zij de trein al “duur genoeg.” Een andere deelnemer laat weten nu wél compensatie aan te vragen, waar ze dit in het verleden niet deed: “Pas sinds ik met regelmaat met uitval te maken heb. Een enkele keer vond ik nooit een reden. Afgelopen jaar was het echter dramatisch slecht!” 

Voor deze groep weegt de reden van de vertraging mee in hun beslissing om geld terug te vragen: “Als NS er niets aan kan doen dat er vertraging is (weer, ongeluk e.d.) dan vraag ik mijn geld niet terug. Maar als NS er zelf een potje van maakte, heb ik het wel eens gedaan.”