'Minister nalatig in bestrijding hitteleed dieren'

21072021 dieren.jpg

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier verwijt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) nalatigheid omdat ze 'onlangs met zomerreces ging, zonder dat er een goed hitteplan voor dieren klaarlag'. 'Opnieuw gaan we een zomer in vol hitteleed: dieren zonder schaduw in de wei, bloedhete stallen en veel doden in de oververhitte veewagens', klaagt Wakker Dier.

'Recent zijn er twee moties aangenomen die het hitteleed iets kunnen verzachten. De Tweede Kamer wil kortere wachttijden bij slachthuizen en een transportverbod bij 30 graden in plaats van 35 graden. Dat is een mooi signaal van de Kamer. Maar aan moties hebben dieren nu nog niets. Er moet snel goede regelgeving komen en daarvoor moet de minister doorpakken!', zegt Wakker Dier.

Steun onder Nederlandse bevolking

Volgens de organisatie staat een groot deel van de bevolking achter de eis voor een hitteplan voor dieren. Vorig jaar bood Wakker Dier minister Schouten een oproep voor een nationaal hitteplan voor dieren aan die door bijna 80.000 mensen was ondertekend. Onderzoeksbureau Direct Research hield recent een naar eigen zeggen representatieve steekproef onder 728 Nederlanders. Van hen vindt 84 procent dat de overheid meer moet doen om dieren te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Een transportverbod op hete dagen krijgt van 89 procent van de ondervraagden steun.

Eisen Wakker Dier

Wakker Dier wil in ieder geval schaduw in de wei, verkoeling in de stal en een transportverbod op hete dagen. De club heeft genoemde oproep opnieuw voor ondertekening opengesteld.

Bron: ANP