background branding

Mogelijk minimumprijs voor met zonnepanelen opgewekte stroom

zonnepanelen-28-10-2019.jpg

Er komt mogelijk een minimumprijs voor stroom die particulieren met zonnepanelen op hun dak terugleveren aan het net. Daardoor blijft het volgens minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen, ook als de huidige subsidieregeling op de schop gaat.

Met de zogenoemde salderingsregeling kunnen mensen stroom die zij zelf opwekken en terugleveren, volledig verrekenen met hun eigen verbruik, inclusief de betaalde belastingen. Als zij meer stroom leveren dan zij verbruiken, betaalt het energiebedrijf daar een lagere, maar wel 'redelijke' vergoeding voor. Dat tarief verschilt sterk per stroomleverancier.

Ondergrens

Wiebes kondigde eerder al aan dat de salderingsregeling vanaf 2023 geleidelijk wordt afgebouwd. Vanaf 2031 moeten particulieren het voor alle stroom die zij leveren doen met een redelijke vergoeding. Om 'consumenten te beschermen' wil de minister het mogelijk maken daarvoor een ondergrens vast te stellen.

Het kabinet gaat ervan uit dat ook zonder het nu geldende belastingvoordeel de terugverdientijd ongeveer zeven jaar blijft, omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden.

Bron: ANP