Mogelijk verhoogde uitkeringen voor deel van pensioenfondsen

31maartpensioen.jpg

Een deel van de pensioenfondsen krijgt als het aan het kabinet ligt de ruimte om per 1 juli de uitkeringen te verhogen, eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Voorwaarde is wel dat zij voor iedere euro aan toekomstige pensioenverplichtingen, minstens 1,05 euro in kas hebben. Nu ligt die grens op 1,10 euro.

De maatregel is de uitwerking van een aangenomen motie van voormalig PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Hij wilde dat het kabinet de regels voor indexatie zou versoepelen, vooruitlopend op de pensioenwet die dat vanaf 2023 permanent moet gaan regelen. Die wet zou eigenlijk dit jaar al ingaan, maar liep een jaar vertraging op.

Pensioenen moeten meebewegen met de economie, niet stagneren

De nieuwe pensioenwet moet ervoor zorgen dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Meevallers kunnen dan eerder worden gebruikt om de uitkeringen te laten meestijgen met het gemiddelde prijsniveau. De afgelopen jaren was daar nauwelijks ruimte voor en zagen veel deelnemers hun pensioen stagneren.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga is blij dat voor in ieder geval een deel van de gepensioneerden hoop gloort op enige extra compensatie voor de hoog opgelopen prijzen van met name energie. 'Dat lijkt mij in deze tijd echt geen overbodige luxe.'

Bron: ANP