background branding

Verhoging pensioenen blijft uit door tegenslagen fondsen

15022022-pensioenfonds.jpg

De financiële positie van de grote Nederlandse pensioenfondsen is in januari flink verslechterd. Daardoor lijkt de kans dat de pensioenen over niet al te lange tijd verhoogd kunnen worden wat afgenomen. Bijvoorbeeld ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW zeiden een maand eerder nog dat ze hoopten op een spoedig verder herstel waardoor gedeeltelijke indexatie van pensioenen weer in beeld zou komen.

De zogeheten dekkingsgraad van ABP zakte van dik 110 procent in december tot minder dan 108 procent in januari. Dat betekent dat het grootste fonds van Nederland voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen net geen 1,08 euro in kas heeft. Bij metaalfondsen PME en PMT verslechterden de graadmeters eveneens met enkele procentpunten tot respectievelijk circa 105 en 103 procent. PFZW heeft nog geen cijfers over januari naar buiten gebracht.

In een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering
Joanne Kellermann, Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Een peiling van onderzoeksbureau Aon wees er onlangs al op dat veel fondsen in januari kampten met tegenslagen met beleggingen als gevolg van de verliezen op de wereldwijde aandelenbeurzen. Voor het bepalen of een fonds de pensioenen kan verhogen wordt naar de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden gekeken. Die graadmeters liggen over de gehele linie lager en de domper van januari zorgt ervoor dat ze langer op een niveau blijven waarbij fondsen volgens de huidige regels ook nog niet mogen indexeren.

Bij de cijfers over december bleek al dat de grootste pensioenfondsen van Nederland er financieel nog niet aan toe waren om de pensioenen te verhogen. 'In een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering', zei bestuursvoorzitter Joanne Kellermann van PFZW toen. ABP gaf evenwel aan te hopen dat de regels snel wat versoepeld worden. Dan zou een verhoging van de pensioenen binnenkort wellicht alsnog in beeld komen, aldus ABP. Maar dan moet het tij financieel wel meezitten.

Bron: ANP