background branding

Mogelijk watercrisis op komst voor Nederland: ook economische gevolgen

Water nederland foto.jpg

Nederland riskeert een watercrisis. Daarvoor waarschuwen deskundigen in NRC. De kwaliteit van beschermde wateren loopt zo sterk achter op Europese normen, dat het een grond kan vormen om economische activiteiten te blokkeren, zoals in de stikstofcrisis is gebeurd.

In de Europese Unie moeten vanaf 2027 alle aan Brussel gerapporteerde wateren in 'een goede ecologische toestand' zijn. Dat is wettelijk bepaald in de Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is. Voor Nederland gaat het om 745 grotere wateren, waaronder rivieren, riviermondingen, meren, plassen, kanalen. In 2019 was minder dan 1 procent in die vereiste goede ecologische toestand, zo inventariseerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Toekomst in geding

'De kans dat in 2027 alle wateren wél voldoen, is erg klein', zegt Frank van Gaalen van het PBL. Het zal volgens hem niet zonder consequenties blijven. Dat zegt ook Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht. 'Ik voorzie wel problemen vanaf 2027.' Vanaf dat jaar geldt: als een geplande economische activiteit de kwaliteit van een water verslechtert, kan iemand die activiteit via de rechter aanvechten.

Bron: NRC