background branding

Nationale Hyptheek Garantie wijst steeds meer af

Uit een peiling onder 14.000 Radar Testpanelleden met een Nationale Hypotheek Garantie blijkt dat 83 procent van de klanten niet weet dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen tussentijds haar voorwaarden kan aanpassen. Zeventig procent is er niet van op de hoogte dat dit per 1 januari 2014 ook daadwerkelijk is gebeurd.

Sinds de normen zijn aangescherpt, is het percentage afwijzingen van het garantiefonds voor het betalen van een restschuld met 10 procent gestegen. Mensen worden daardoor gedwongen om in hun woning te blijven wonen, terwijl maar liefst 64 procent van de respondenten aangeeft hiervoor onvoldoende inkomen te hebben.Wonen in een te dure woning

Opvallend is dat het Garantiefonds meet met twee maten. De beheernorm voor mensen die een beroep doen op de garantie na een scheiding, gaat uit van veel hogere bedragen dan de norm voor mensen die voor het eerst een hypotheek met NHG afsluiten. Waar iemand met een modaal inkomen (30.000 euro) bij zijn eerste huis 133.000 euro kan lenen (uitgaande van 4% rente) met NHG, moet diezelfde persoon als hij een beroep doet op NHG na een scheiding nog in de woning blijven wonen als er een hypotheek van 193.000 euro op zit. De normen voor 'bijzondere beheersituaties' kunnen oplopen tot 7 keer het jaarsalaris van de huizenbezitter. Mensen moeten dan toch de hypotheeklasten blijven ophoesten, of de restschuld, ondanks de afgesloten NHG, zelf financieren. Driekwart van de respondenten geeft aan na afwijzing nog altijd in de te dure woning te wonen.Lees hier meer over het onderzoek.Reactie NHG

Vanavond besteedt Radar aandacht aan deze kwestie. Directeur Karel Schiffer van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen geeft live een reactie, 20:30 uur op Nederland 1.