background branding

‘NHG-procedure intransparant en onduidelijk’

Uit onderzoek onder 14.000 houders van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijkt dat zij niet op de hoogte zijn van de onlangs gewijzigde leennormen. Tevens zijn ze vaak ontevreden over de procedure die zij bij de NHG hebben doorlopen. Dit blijkt uit een Testpanel-enquête.

NHG-houders betalen een bepaald bedrag over hun hypotheek, waarmee ze zich verzekeren tegen hun hypothecaire lening. Het fonds staat garant op het moment dat NHG-houders hun hypotheek niet meer kunnen betalen.Niet op de hoogte van wijzigingen

Ruim 50 procent van de respondenten heeft een hypotheek met NHG als vangnet bij een onverhoopte restschuld. Onlangs zijn de leennormen bijgesteld voor NHG-houders. Opvallend is dat ruim 72 procent niet op de hoogte was van deze wijziging. Maar liefst 83 procent wist zelfs niet dat de voorwaarden tussentijds gewijzigd mogen worden.

Ook zijn veel NHG-houders (72%) er niet van op de hoogte dat NHG hen een BKR-registratie oplevert. Met een BKR-registratie kunnen consumenten geweigerd worden bij het afsluiten van nieuwe leningen.Ontevredenheid over NHG-procedure

Ongeveer 2 procent van het panel heeft een beroep gedaan op de NHG. De belangrijkste reden hiervoor is een relatiebeëindiging (56%), gevolgd door baanverlies (28%), arbeidsongeschiktheid (13%) en het overlijden van een partner (3%). Degenen die een beroep hebben gedaan op NHG zijn niet tevreden over de procedure.

Maar liefst de helft van de respondenten die een beroep heeft gedaan op de NHG vindt de NHG-procedure intransparant. Daarnaast acht 40 procent de inkomensnormen van het NHG onrealistisch. Ook vindt een kwart de argumenten voor de afwijzing zeer onduidelijk.Percentage afwijzingen gestegen

Sinds de normen zijn aangescherpt, is het percentage afwijzingen van het garantiefonds voor het betalen van een restschuld met 10% gestegen. Consumenten worden daardoor gedwongen om in hun woning te blijven wonen, terwijl maar liefst 64% van de respondenten aangeeft hiervoor onvoldoende inkomen te hebben.Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 51.580 leden van het Radar Testpanel mee. Hiervan hebben 14.431 respondenten een hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie. Het onderzoek vond plaats tussen 28 februari en 7 maart 2014.

Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 150.000 mensen. Zij beantwoorden regelmatig vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De resultaten worden gebruikt in het tv-programma Radar en/of de website trosradar.nl