Nederlandse consumentenvertrouwen flink achteruitgegaan

22112021Winkelstraat.jpg

De stemming onder consumenten in Nederland is deze maand flink verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden Nederlanders zowel somberder over het algehele economische klimaat als over hun eigen financiële situatie. Door de oplopende prijzen vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen bijvoorbeeld ongunstiger.

De graadmeter waarmee het CBS de stemming onder consumenten meet, kwam voor november uit op min 19 tegen min 10 in oktober. Daarmee is het vertrouwen weer terug op het niveau van februari dit jaar, toen Nederland nog in een grote coronalockdown verkeerde.

Stijgende brandstof- en gasprijzen

Dat het leven duurder is geworden was de voorgaande maanden al te merken, mede door de flink gestegen brandstof- en gasprijzen. Het CBS constateerde toen ook al dat de steeds meer Nederlanders vonden dat de prijzen sterk stegen. Dat drukte op hun koopbereidheid.

Volgens het CBS is de koopbereidheid sindsdien alleen maar verder gedaald. Consumenten waren bij de laatste peiling ook negatiever over het economische beeld in zijn geheel, zowel met betrekking tot de economie in de komende twaalf maanden als over de economie in de afgelopen twaalf maanden. Mogelijk speelt hierbij mee dat het coronavirus inmiddels weer flink om zich heen grijpt. Over dat laatste doet het statistiekbureau evenwel geen uitspraken.

Niet zo somber als aan het begin van de crisis

Toch is de stemming nu bij lange na nog niet zo somber als aan het begin van de coronacrisis. In mei vorig jaar ging het nog om een score van min 31. Maar het vertrouwensherstel werd vorig jaar al ingezet. In juni dit jaar bereikte de graadmeter van het CBS een nieuwe piek op een niveau van min 3. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op plus 36.

Rem op investeringen door bedrijven

De verslechtering van het consumentenvertrouwen kan ook een rem zetten op de investeringen door bedrijven. In november waren de omstandigheden voor investeringen mede door de somberdere stemming van consumenten minder gunstig dan in september, merken deskundigen van het CBS op. Hoe dat precies uitpakt, kan het statistiekbureau nog niet zeggen. De nieuwste cijfers over de investeringen komen uit september. In die maand staken bedrijven op jaarbasis nog 0,6 procent meer in zaken als machines en gebouwen. Daarmee groeiden de investeringen toen iets sterker dan in de maand ervoor.

Bron: ANP