Nieuwe regels moeten misbruik au pairs tegengaan

Au pair.jpg

Buitenlandse au pairs die in Nederland willen werken en daarvoor een verblijfsvergunning nodig hebben, krijgen die niet meer als ze kinderen hebben of getrouwd zijn. Ook mogen zij niet ouder zijn dan 25 jaar. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid hoopt hiermee misbruik van au pairs tegen te gaan, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De aanscherping geldt voor au pairs van buiten de Europese Unie. Ook gaan de regels niet op voor de landen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Au pairs van buiten deze landen kunnen een verblijfsvergunning krijgen voor maximaal één jaar. Deze aanvragen lopen via au-pairbureaus die toestemming hebben van de IND om au pairs naar Nederland te halen. Dit noemt de overheid een uitwisselingsprogramma, maar van deze regeling wordt misbruik gemaakt, schrijft Broekers-Knol. De au pairs werken soms meer dan de maximaal toegestane 30 uur per week en moeten te zwaar werk verrichten.

'Au pairs vormen een kwetsbare groep'

Over de afgelopen twee jaar werden enkele tientallen meldingen hiervan gedaan, maar de problemen zijn waarschijnlijk veel groter, aldus de staatssecretaris. Broekers-Knol zegt deze signalen 'zeer serieus' te nemen. 'Au pairs vormen een kwetsbare groep.' Dit komt doordat ze het misbruik vaak niet durven te melden, omdat zij bang zijn hun verblijfsvergunning kwijt te raken.

Ook zijn er au pairs die familie in hun thuisland financieel ondersteunen. Hierdoor zijn zij vaker bereid meer te werken dan eigenlijk mag, soms in ruil voor extra geld. Er geldt een maximale vergoeding per maand van 340 euro. Door te eisen dat au-pairs geen kinderen hebben, niet getrouwd zijn of niet ouder zijn dan 25 jaar, wordt de kans op misbruik kleiner, zegt Broekers-Knol. Nu ligt de leeftijdsgrens op 30 jaar.

Jaarlijks komen ongeveer 1200 au pairs nar Nederland

In de periode van 2014 tot augustus 2019 kwamen jaarlijks ongeveer 1200 au pairs van buiten Europa naar Nederland, bijna allemaal vrouwen. Van hen had 32 procent de Filipijnse nationaliteit en 20 à 25 procent was Zuid-Afrikaans. In 2014 bleek uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dat de helft van de geïnterviewde au pairs afkomstig uit landen buiten de Europese Unie meer uren werkte dan toegestaan.

De nieuwe regels gaan waarschijnlijk gelden vanaf 1 juli 2022.

Bron: ANP