Onderwijsraad: Doorstroom vmbo naar havo moet beter

onderwijsraad-vmbo-havo-250618.jpg

De Onderwijsraad vindt het huidige kabinetsplan dat het makkelijker moet maken voor vmbo’ers om naar de havo te gaan, niet goed genoeg. Het wetsvoorstel is weliswaar een stap in de juiste richting, maar het heeft geen zin om tegen alle leerlingen te zeggen dat ze naar de havo mogen als vmbo en havo niet op elkaar aansluiten. Dat schrijft de Onderwijsraad aan het kabinet in een advies dat maandag wordt gepubliceerd, meldt Trouw.

Het kabinet voert een vurige wens uit van de Tweede Kamer en regelt dat alle vmbo’ers met een diploma van de gemengde of theoretische leerweg straks naar de havo mogen, mits zij in zeven in plaats van zes vakken eindexamen hebben gedaan.

'Door het openzetten van een slagboom is de weg toegankelijk, maar wordt die weg niet beter begaanbaar', aldus de raad. Met andere woorden: vmbo en havo zijn zo verschillend dat de kans groot is dat leerlingen die het havo misschien wel aankunnen er toch zullen struikelen. In 4-havo, waar de vmbo’ers in terechtkomen, wordt bijvoorbeeld kennis van wiskunde verondersteld die op het vmbo niet is behandeld.

Inzetten op begeleiding

De raad adviseert om vooral in te zetten op beleid om de aansluiting vmbo-havo inhoudelijk te verbeteren. De raad denkt daarbij aan het versterken van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding om leerlingen beter voor te bereiden op het maken van hun keuze voor een vervolgopleiding.

Voor Radar Extra werd eerder het beroepsonderwijs onder de loep genomen in een tweedelige documentaire.Bekijk Radar Extra over het beroepsonderwijs

Bron: ANP MediaWatch / Trouw