background branding

‘Onrecht wordt niet weggenomen door Aegonschikking’

Aegon-schikking-onrecht-consumentenclaim-nieuws.jpg

'Als ik een fout maak, geef ik het toe. Dit kan Aegon blijkbaar niet,' is de reactie van een ex-klant van Aegon op de schadevergoeding van 750 euro die hem nu is voorgesteld. Consumentenclaim en Aegon hebben afgelopen maand een schikking voorgesteld aan mensen die hun geld zijn kwijtgeraakt door het Aegon Sprintplan. Deze maand moeten de mensen aangeven of ze akkoord gaan.

'Zeg gewoon: het is niet gelukt. Dit is gewoon een schamele fooi.' Ed Holleman heeft in 1998 60.000 gulden (ruim 27.000 euro) opzij gezet voor zijn zoon, voor als die later zou gaan studeren. Op advies van een tussenpersoon van De Spaarbelegger wordt het geld gestort op de rekening van Spaarbeleg - een 100% dochter van Aegon. 

Na vijf jaar zou het bedrag weer vrijkomen. 100% garantie. Na vijf jaar kreeg hij een brief van Aegon met de strekking: Er is niets van het bedrag overgebleven, wel is er een restschuld, maar die wordt u kwijtgescholden. 'Garantie was weg, mijn geld was weg, en ze hadden het over een schuld. Die was kwijtgescholden. Daar moest ik dan maar blij mee zijn.'

Strijd van bijna twintig jaar

Hij liet het er niet bij zitten. En velen met hem. Want: alleen procederen, dat is toch te kostbaar. Zo’n 30.000 mensen sloten zich aan bij initiatieven als Stichting GeSp, Platform Aandelen Lease, Vereniging Consument & Geldzaken. Ze gingen de juridische strijd aan tegen Aegon. Inmiddels een strijd van bijna twintig jaar. 'Ja, zo’n gerenommeerde verzekeraar, dacht je nog. Dat verwacht je niet.'

100% garantie

'Dat ik mogelijk geen winst zou maken, dat begreep ik wel, toen ik het afsloot. Maar dat ik het kwijt zou raken… Er was 100% garantie afgesproken dat ik mijn 60.000 gulden niet kwijt zou raken.' Hij wijst op de overeenkomst: een ‘Aanvullend SprintPlan’ met 100% garantie. 'Wat is garantie dan nog? Voor Aegon in dit geval blijkbaar niets? Het is onrecht en ze komen er blijkbaar mee weg.' 

‘Vliegwiel’

Ed had zich aangesloten bij Stichting GeSp, die uiteindelijk de strijd heeft overgedragen aan Consumentenclaim. Deze grote claimorganisatie heeft al wel wat successen geboekt in zaken tegen Aegon. Zoals de zaak over het product ‘Vliegwiel’. Hier heeft Aegon hun klanten de volledige inleg en ook de rente over 30% van de inleg teruggegeven. Plus tweederde van de ‘schuld’.

'Waarom heeft Consumentenclaim dit niet voor ons kunnen bereiken?'

Restschuld

Stef Smit, directeur van Consumentenclaim, zegt dat Vliegwiel een ander product is. 'In tegenstelling tot het aandelenleaseproduct Vliegwiel kon er bij het product Sprintplan geen restschuld ontstaan. Het is dus niet juist dat deelnemers aanspraak kunnen maken op terugbetaling van tweederde deel van de restschuld.' 

Sprintplan is net als Vliegwiel een Aegonproduct waarbij de toenmalige Aegon Bank (nu Knab) op basis van de inleg van haar klanten geld ging lenen. 'Dat is mij destijds nooit verteld,' zegt Ed Holleman. Het staat wel ergens omschreven in de Algemene Voorwaarden, maar is in de meeste gevallen met onvoldoende zorg aan de klanten uitgelegd. Uitspraken van rechters zijn hierover ook duidelijk: Aegon heeft de zorgplicht geschonden.

Er waren bij de Sprintplan klanten wel degelijk restschulden. Volgens het contract moest je jouw inleg vijf jaar aan Aegon toevertrouwen. Maar, wilde je het Sprintplan eerder stopzetten, dan zat je met een restschuld.

'Ik heb die vijf jaar keurig volgehouden. Na vijf jaar laat Aegon me weten dat ik mijn inleg van 60.000 gulden kwijt was, maar dat mijn schuld was kwijtgescholden. Mijn schuld? Toen pas werd mij duidelijk dat Aegon op basis van mijn 60.000 gulden een schuld is aangegaan, waar dan vervolgens mee is belegd.' 

Vraagt Radar nu aan Aegon waarom de mensen hun inleg niet hebben teruggekregen, dan schrijft woordvoerder Kathrin de Graaf ons dat de garantie niet voor de inleg gold, maar alleen voor de 'aandelenlening', zoals Aegon de restschuld noemt.

Tussenpersonen

Nu moet Ed Holleman, en met hem duizenden andere mensen die met Consumentenclaim de strijd tegen Aegon hebben gevoerd, genoegen nemen met een schade-uitkering van 750 euro per Sprintplanproduct. Op de vraag aan Stef Smit van Consumentenclaim, of er echt geen klanten zijn voor wie er meer is uit te slepen, antwoordt hij: 'Er kan in specifieke zaken waarbij het Sprintplan is afgesloten via bemiddeling van een tussenpersoon mogelijk een beter resultaat worden bereikt. Dat is echter een risicovolle, tijdrovende en kostbare zaak. Buiten de bewijsproblemen die in dat soort zaken spelen, wegen de kosten meestal niet op tegen een mogelijk resultaat.'

Individuele rechtszaken

'Ik ben maar een éénpitter', zegt Jelle Terpstra. Hij is jurist en oprichter van ClaimConcept en behartigt individuele zaken - ook tegen Aegon. 'Wat ik niet begrijp, is waarom Consumentenclaim niet wat individuele voorbeeldrechtszaken is begonnen.' Vooral voor mensen die via een tussenpersoon destijds een Sprintplan hebben afgesloten, ziet hij kansen. 'Mensen die destijds bijvoorbeeld een bon hebben ingevuld in De Telegraaf, die maken weinig kans. Maar er zijn ook veel mensen die een tussenpersoon van De Spaarbelegger op bezoek kregen. Die werden door Aegon erop uitgestuurd. Die hadden de zorgplicht om uit te leggen dat er niet met jouw geld direct wordt belegd, maar dat het een soort rente was voor een lening, waar Aegon Bank destijds voor jou mee ging beleggen. Als mensen dat destijds was uitgelegd, waren er geen honderdduizend Sprintplannen afgesloten.'

Jurist Terpstra zegt dat zeker honderd deelnemers van Consumentenclaim zich nu bij hem hebben gemeld. Zij nemen geen genoegen met het schikkingsvoorstel.

Vragen we de directeur Stef Smit van Consumentenclaim hoeveel deelnemers hij heeft en hoeveel al akkoord zijn gegaan met het schikkingsvoorstel, antwoordt hij: 'Over het aantal deelnemers kan ik geen uitspraak doen.' Over het akkoord van zijn deelnemers maakt hij zich geen zorgen: 'Uiteindelijk verwachten we dat het aantal deelnemers dat akkoord zal gaan met de regeling tussen de 95% en 100% zal uitkomen.'

De Aegonwoordvoerder zegt het 'heel vervelend' te vinden dat klanten 'het gevoel hebben onrechtvaardig te zijn behandeld.' Ze voegt daaraan toe: 'Door de schikking willen wij juist een einde maken aan de onzekerheid voor betrokken klanten en hen helderheid verschaffen.' Verder maakt ook zij zich net zo weinig zorgen als Consumentenclaim over een daadwerkelijke afkeuring van de schikking door haar ex-klanten en noemt exact dezelfde percentages als het gaat om deelnemers die akkoord zullen gaan: 'tussen 95 en 100%'. 

'Ik begrijp dat wel', zegt Ed Holleman. 'Je wordt er moe van. Die 60.000 gulden ben ik kwijt. Daar maak ik me al heel lang geen illusies over. Maar het blijft onrechtvaardig. Ik geef de strijd niet op.'