'Onwillende arts moet bij euthanasie vaker doorverwijzen naar collega'

euthanasieverzoekartsen780.jpg

Huisartsen moeten hun patiënten gerichter verwijzen naar een collega-arts als ze een euthanasieverzoek zelf niet willen of kunnen uitvoeren. Dat vindt de Stichting Levenseindekliniek (SLK). Bij de stichting in Den Haag melden zich relatief veel patiënten met een zogenoemd 'niet-complex' euthanasieverzoek.

De kliniek wil overleg met de beroepsgroep van artsen over euthanasie bij mensen met een terminale ziekte. Als expertisecentrum wil de SLK zich vooral concentreren op complexe verzoeken, waarbij het bijvoorbeeld gaat om psychiatrische klachten of dementie. De Levenseindekliniek vindt dat de eigen arts van de patiënt of een vervanger daarvoor de verantwoordelijkheid moet nemen.

Doorverwijzen naar collega

In Hoogeveen verwijst een groep artsen die geen euthanasie wil geven door naar collega's die zich daartoe wel bereid hebben verklaard, aldus directeur Steven Pleiter. Hij vindt dat dit model landelijk ingevoerd zou moeten worden.

Toename euthanasieverzoeken

Het aantal patiënten dat zich met een euthanasieverzoek bij de Levenseindekliniek meldt, neemt enorm toe. Dit jaar worden zo'n 2500 aanmeldingen verwacht. Artsenorganisatie KNMG wil huisartsen ondersteunen bij de overdracht van euthanasieverzoeken. De beroepsvereniging van artsen heeft een sterke voorkeur voor euthanasie door de eigen arts.

'Morele verantwoordelijkheid'

'Kan een arts vanwege persoonlijke overwegingen niet tegemoet komen aan een euthanasieverzoek, dan is het belangrijk dat hij hier tijdig met de patiënt over spreekt en hem helpt bij het vinden van een andere arts', zei KNMG-voorzitter René Héman donderdag in het tv-programma Nieuwsuur. 'Het is geen juridische plicht, maar wel een morele en professionele verantwoordelijkheid.'

Bron: ANP