Toename aantal euthanasiemeldingen

euthanasei12042017.jpg

Het aantal meldingen van euthanasie is afgelopen jaar verder gestegen. In totaal overleden 6091 mensen door euthanasie, 557 meer vergeleken met het voorgaande jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

In de meeste gevallen was kanker de oorzaak van het uitzichtloos en ondraaglijk lijden van patiënten. Ook hadden veel van de overledenen aandoeningen van het zenuwstelsel en hart- en vaataandoeningen. Daarnaast waren er meer patiënten die leden aan dementie, een psychiatrische aandoening of aan een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

In ongeveer tien van de euthanasiegevallen zou de arts niet op alle vlakken zorgvuldig hebben gehandeld.

Vrijwillig en weloverwogen

Een verzoek tot euthanasie mag pas worden ingewilligd als de arts ervan overtuigd is dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is en dat hij of zij uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. De euthanasie wordt meestal door de huisarts uitgevoerd.

Stijging van 50 procent

De Levenseindekliniek, gespecialiseerd in complexe euthanasieverzoeken van bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, ontving vorig jaar 1796 hulpvragen. Dat komt neer op een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal mensen dat euthanasie kreeg, steeg van 365 in 2015 tot 498 vorig jaar.

Extra personeel

Als gevolg van de snel groeiende vraag wil de Levenseindekliniek extra medisch personeel aantrekken. Vooral aan psychiaters is een groot gebrek. De kliniek wil ook dat huisartsen meer euthanasie gaan doen, in plaats van patiënten door te verwijzen. De organisatie heeft een speciale website gemaakt om artsen hierbij te helpen. Ook worden er lespakketten aangeboden voor scholing in euthanasie, bijvoorbeeld bij dementie.

Bron: ANP

Meer over