Opzeggen van energiecontract mogelijk duurder

ANP-327747298.jpg

Als het aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ligt worden de regels voor opzegvergoedingen van energiecontracten met een vaste prijs en een vaste looptijd aangepast. Dit betekent dat de consument waarschijnlijk meer zal moeten gaan betalen om het energiecontract op te zeggen. De aanpassing moet er wel voor zorgen dat het voor consumenten en kleine ondernemers weer mogelijk wordt om een vast contract af te sluiten.

Zeker in tijden van sterk wisselende en hoge prijzen is het belangrijk dat consumenten kunnen kiezen voor de zekerheid van een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs. Consumenten en kleine ondernemers die hun vaste contract vóór het einde van de looptijd opzeggen betalen nu een vaste opzegvergoeding. Bijvoorbeeld 50 euro als een contract nog minder dan anderhalf jaar loopt. Leveranciers zijn bezorgd dat afnemers met een vast contract vanwege de lage opzegvergoeding snel zullen overstappen zodra energieprijzen dalen. De leveranciers blijven dan zitten met de duur ingekochte energie die de afnemers beloofd hadden af te nemen. Daarom zeggen ze gestopt te zijn met het aanbieden van vaste contracten.

Hogere opzegvergoeding

In het voorstel van de ACM voor een nieuwe regeling mogen leveranciers variabele opzegvergoedingen hanteren. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het moment waarop het vaste contract tussentijds wordt beëindigd en het verlies dat de leverancier hierdoor lijdt. De leverancier is verplicht duidelijk uit te leggen hoe hoog de opzegvergoeding is vóórdat de afnemer het contract opzegt. Hoewel het door de wijziging voor afnemers duurder zal worden om een vast contract tussentijds op te zeggen, hoopt de ACM dat leveranciers hierdoor weer vaste contracten zullen gaan aanbieden.

Bron: ACM