background branding

Overbruggingsregeling voor zorgpersoneel met long covid

arts covid site.jpg

Er komt een overbruggingsregeling voor zorgmedewerkers die door langdurige Covid hun baan dreigen te verliezen. De regeling is ingericht voor mensen die in het begin van de coronacrisis ziek zijn geworden en sindsdien niet meer kunnen werken. Normaal gesproken zouden zij na twee jaar ziekte ontslagen mogen worden. Met de nieuwe regeling kunnen zij ten minste een half jaar langer in dienst gehouden worden, meldt minister Conny Helder. Het ministerie dekt niet alle kosten.

'Omdat in de zorg destijds de grootste risico’s zijn gelopen op contact met besmette mensen, en omdat er door de hoge druk op de zorg minder ruimte was voor re-integratie, bieden we zorgwerkgevers tijdelijke ondersteuning aan om zorgmedewerkers met langdurige klachten na een covid-besmetting langer in dienst te houden', aldus de minister in een verklaring over de regeling. 'Zo kunnen we deze ontzettend belangrijke mensen behouden voor de zorg, een sector die kampt met grote tekorten aan personeel.'

Slechts een deel van de kosten vergoed

Werkgevers krijgen niet alle kosten om de zorgmedewerkers aan te houden vergoed, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Een deel van de kosten die werkgevers maken voor herstel en re-integratie wordt vergoed. De werkgever moet na het tweede ziektejaar de contracten van de werknemers voor ten minste een half jaar verlengen en ook het salaris betalen zoals dat was in het tweede ziektejaar.

De nieuwe regeling wordt opgetuigd voor zorgpersoneel dat ziek werd tussen maart en december 2020. Onder andere de vakbond FNV had om een dergelijke regeling gevraagd omdat voor die medewerkers binnenkort de periode van twee jaar verstreken is waardoor werkgevers hen kunnen ontslaan. De precieze invulling wordt volgens het ministerie nog uitgewerkt.

'Als de donder de aanvraag doen'

Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, noemt de toezegging van de minister 'een belangrijke stap'. 'Nu is het aan de werkgevers dat zij ook als de donder de aanvraag doen bij het ministerie.' Wel vindt de vakbond dat er een oplossing moet komen voor medewerkers die na deze extra zes maanden nog niet genoeg hersteld zijn.

Bron: ANP