background branding

Pensioenfonds ABP verkoopt beleggingen in fossiele industrie

21-10-26-abp-pensioenfonds-ambtenaren-pensioen-fossiel-duurzaam-beleggingen-beleggen-ANP-348987394.jpg

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen, zoals olie- en gasconcerns. Het grootste pensioenfonds van Nederland doet dit naar aanleiding van diverse verontrustende klimaatrapporten die recent zijn verschenen.

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties toonde eerder dit jaar bijvoorbeeld dat mensen wereldwijd nu al de fysieke gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Zonder steviger ingrijpen zou de opwarming van de aarde op een onacceptabel niveau uitkomen.

15 miljard aan olie- en gasbeleggingen in verkoop

ABP geeft aan de beleggingen die het nog heeft in de olie- en gassector en de kolenbranche stapsgewijs te verkopen. Het merendeel hiervan zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verkocht zijn. Het gaat om een belegd vermogen van in totaal ruim 15 miljard euro. Dat is bijna 3 procent van het totaal belegd vermogen van het ambtenarenpensioenfonds. Het fonds gaat ervan uit dat dit besluit op de lange termijn geen negatief effect zal hebben voor het rendement van zijn pensioenbeleggingen.

'Deelnemers en werkgevers hechten aan klimaatdoelstelling'

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann zegt dat veel deelnemers van ABP en aangesloten werkgevers hebben aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat het fonds ook een bijdrage levert om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Tot nu toe probeerde ABP in gesprek te gaan met bijvoorbeeld de oliebedrijven waarin het investeert. Dan hoopte het fonds zijn invloed als aandeelhouder te gebruiken om de bedrijven aan te zetten tot vergroening. Maar ten aanzien van de producenten van fossiele brandstoffen ziet het fonds bij nader inzien 'onvoldoende kans' om op deze manier een forse versnelling van de energietransitie te bewerkstelligen.

'We zullen onze inspanningen voor de energietransitie nu gaan richten op grootgebruikers van fossiele energie zoals elektriciteitsbedrijven, de auto-industrie en de luchtvaart', zegt Wortmann. ABP wil deze bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, blijven aansporen om meer te verduurzamen. Voor deze beleggingen scherpt ABP volgend jaar ook zijn beleggingscriteria verder aan. Het fonds wil ook op andere terreinen zoals behoud van natuurlijke grondstoffen, digitalisering en mensenrechten strenger worden.

Andere pensioenfondsen stopten al met fossiele investeringen

ABP is niet het enige fonds dat afscheid neemt van alle beleggingen in de fossiele industrie. Recent kozen metaalfonds PME en het Pensioenfonds Horeca & Catering als eerste grotere Nederlandse fondsen al voor zo'n fossiele beleggingsstop. Andere grote partijen, bijvoorbeeld zorgfonds PFZW, kiezen er bewust voor om nog wel te blijven investeren in 'verduurzamende' olie- en gasbedrijven als Shell.

PME en het Pensioenfonds Horeca & Catering gaven begin vorige maand al aan dat ze zich teruggetrokken hadden uit investeringen in de fossiele sector. PME wees er daarbij ook op dat steeds meer landen en bedrijven ambitieuze doelen stellen op klimaatgebied. Rechterlijke uitspraken in de Urgenda- en Shell-zaak zouden daarbij laten zien dat internationale klimaatafspraken niet vrijblijvend zijn, aldus PME dat hierin extra motivatie zag om zelf actie te ondernemen.

Verduurzamen door invloed uit te oefenen

Maar PFZW en ook metaalfonds PMT kijken anders tegen de kwestie aan, benadrukten ze onlangs. Zij vinden het belangrijk om te blijven investeren in olie- en gasbedrijven omdat ze dan als aandeelhouder invloed kunnen blijven uitoefenen.

Zo kunnen pensioenfondsen bedrijven aanzetten om verder te gaan met verduurzamen, legt een woordvoerster van PFZW uit. Als het zorgfonds bedrijven als Shell de rug toe zou keren, dan bestaat volgens haar het risico dat andere beleggers die duurzaamheid veel minder belangrijk vinden, de aandelen kopen. Dat laatste zou averechts kunnen werken, aldus de zegsvrouw.

Activistische beleggersgroep heeft 'gemengde gevoelens'

Follow This, een collectief van klimaatbeleggers, heeft wel gemengde gevoelens bij de nieuwe stap van ABP. Enerzijds vindt de organisatie dat er een goed signaal uitgaat van het besluit van het ambtenarenfonds. Anderzijds is Follow This 'verrast' aangezien ABP tot nu toe helemaal niet zoveel moeite zou hebben gedaan om een duurzamere koers af te dwingen van een bedrijf als Shell. Volgens een woordvoerster van het beleggerscollectief schaarde ABP zich afgelopen jaren bijvoorbeeld nooit achter de klimaatvoorstellen die Follow This aandroeg in de aandeelhoudersvergaderingen van Shell.

Bron: ANP