Persoonlijke verzorging niet naar gemeente

De persoonlijke verzorging als hulp bij het douchen of het aantrekken van steunkousen wordt in 2015 toch geen taak voor de gemeenten. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft woensdag bekendgemaakt dat deze zorg net als de verpleging van mensen met een lichamelijke aandoening een verantwoordelijkheid wordt van de zorgverzekeraars.

Afgelopen tijd pleitten brancheorganisatie V&VN en patiëntenorganisatie NPCF ervoor om deze zorg in één hand te houden. Van Rijn komt terug op een afspraak uit het regeerakkoord. De gemeenten worden wel verantwoordelijk voor taken als huishoudelijke hulp en begeleiding van kwetsbare mensen.

Van Rijn kiest er vooral uit praktisch oogpunt voor om de zorg voor kwetsbare mensen in een hand te houden. Hij kondigt aan dat mensen via een nieuwe aanspraak wijkverpleging recht krijgen op verpleging en verzorging vanuit de zorgverzekeringswet. Het gaat dan vooral om lijfgebonden medische zorg vanwege een ziekte, aandoening of beperking. Cijfers wijzen volgens de bewindsman uit dat ruim 80 procent van de mensen die nu verzorging krijgt een lichamelijke aandoening heeft.

De staatssecretaris vindt dat mensen geen last mogen hebben van discussies over wie wat betaalt. Hij wil dat zorgverzekeraars en gemeenten goed samenwerken om mensen die langer thuis willen wonen passende zorg en ondersteuning te bieden.

Verheugd

V&VN en de NPCF en de ouderenbond ANBO reageerden woensdag verheugd op het nieuws. 'We zijn blij dat er eindelijk naar ons geluisterd is', zegt een woordvoerster van V&VN. Volgens de NPCF wordt hiermee voorkomen dat iemand bij twee verschillende loketten moet zijn om zorg thuis te regelen. 'Bovendien is het recht op zorg beter geborgd in de Zorgverzekeringswet', aldus de patiëntenfederatie.

Ook de zorgverzekeraars zelf zijn positief over het besluit. 'Het is goed dat de ouderenzorg niet versnipperd raakt, maar in zijn geheel onderdeel wordt van de basisverzekering. Op die manier is het mogelijk om de zorg voor ouderen in de buurt te organiseren, verspilling te voorkomen en de kwaliteit te verbeteren', zegt voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland.

Bron: ANP