'Participatiesamenleving nog ver weg'

De participatiesamenleving is niet binnen een jaar te realiseren. De verwachtingen die de overheid heeft van de zorg en vrijwillige inzet die mensen kunnen bieden zijn te hoog.

Dit schrijft directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters in een essay dat dinsdag openbaar is gemaakt. Bovendien hebben het Rijk en de gemeenten 'hun zaakjes nog niet op orde'.

De overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten brengt veel risico's met zich mee, waarschuwt Putters. Niet iedere ambtenaar heeft voldoende kennis om problemen te beoordelen en de beschikbaarheid van mantelzorg wordt te positief ingeschat.Niet langer automatisch hulp

Putters waarschuwt ervoor dat lang niet iedereen ervan doordrongen is dat door de plannen van het kabinet mensen vanaf 1 januari 2015 eerst zelf aan zet zijn en niet automatisch kunnen rekenen op hulp van de overheid of zorginstellingen. Daarbij heeft zeker niet iedereen de tijd of de vaardigheden om voor zijn oude buurvrouw of moeder te zorgen. Soms ontbreekt ook de wil.Verschillen per gemeente

Gemeenten moeten bepalen of zij mensen opdragen om voor hun naasten te zorgen, of dat zij alleen een moreel appèl op hen doen. Ook ontstaan er onvermijdelijk verschillen in de zorg die nog wel wordt geboden, zegt de SCP-directeur. In de ene gemeente krijg je zorg die de andere plaats niet meer biedt.

Bron: ANP