'Privacyrisico als taken naar gemeente gaan'

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeenten. Met name met betrekking tot de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen is er geen goede uitwerking van hoe de privacy gewaarborgd kan worden, aldus het CBP. Dit melden ANP en Nu.nl.

Het college heeft een brief gestuurd aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. 

Gemeenteambtenaren hebben door de overheveling straks misschien toegang tot 'een grote bak' met gegevens, zoals medische en strafrechtelijke, terwijl zij deze niet nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Ernstige risico's 

Volgens het CBP levert dit ernstige risico's op voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Nu worden persoonlijke gegevens nog door afzonderlijke instanties beheerd.

Volgens de privacytoezichthouder zitten er risico's aan het 'bovenmatig delen van persoonsgegevens, het gebruiken van de gegevens voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld en de beveiliging'.

Het CBP zegt ook dat er risico's voor de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de plannen van het kabinet zijn door het ontbreken van een goede uitwerking van privacywaarborgen in de wetsvoorstellen.

'Volstrekte ondoorzichtigheid'

Bovendien dreigt volstrekte ondoorzichtigheid, zo stelt het college. 'Waardoor het noch voor burgers noch voor de overheid zelf inzichtelijk is wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel dat gebeurt.'

Het CBP wil graag met minister Plasterk praten over zijn plannen om de genoemde problemen weg te nemen. Als de problemen niet verholpen worden, is het kabinetsbeleid mogelijk in strijd met de Europese privacywetgeving.

Bron: ANP / Nu.nl