background branding

'Mantelzorger en patiënt dupe van regeldrift'

Patiënten en hun mantelzorgers worden de dupe van de regeldrift van de overheid. Allerlei regels, richtlijnen en protocollen in de zorg staan de beoogde participatiesamenleving ernstig in de weg.

Daarvoor waarschuwt de vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers Mezzo. De organisatie doet dit aan de vooravond van de behandeling van de begroting van Volksgezondheid, dinsdag en woensdag in de Tweede Kamer.

Mezzo noemt een aantal voorbeelden: mantelzorgers wier bijstandsuitkering wordt gekort of stopgezet omdat ze door hun zorgtaken niet aan solliciteren toekomen; een mantelzorger die dichter bij de zorgbehoevende wil gaan wonen, maar hiervoor geen urgentieverklaring krijgt.

Steeds meer regels

Volgens Mezzo bestaat de neiging om de zorg steeds meer in regels te gieten. 'Nu is het tij nog te keren', hoopt Mezzodirecteur Liesbeth Hoogendijk. 'We moeten voorkomen dat deze belemmeringen over een jaar gemeengoed zijn geworden.' Vanaf 2015 moeten gemeenten gaan samenwerken met mantelzorgers, maar ze krijgen er wel 25 procent minder budget voor dan ze nu van het Rijk krijgen. Mezzo is bang dat de rekening bij de mantelzorgers wordt neergelegd.

De organisatie gruwelt van het idee dat naasten verplicht worden mantelzorg te verlenen, zoals bijvoorbeeld bij zorginstelling de Vierstroom uit de regio Gouda. Familieleden van bewoners van verpleeghuizen van Vierstroom worden 'moreel verplicht' om een handje te helpen. Volgens Mezzo is het veel beter om familieleden te vragen hoe ze kunnen helpen, in plaats van hulp verplicht te stellen.Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Mezzo roept de overheid op tot minder regels in plaats van meer en instanties worden aangemaand om uit te gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Een familie- en vrijwilligersbeleid zonder verplichtend karakter bijvoorbeeld. Werkgevers zouden werk moeten maken van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Bron: ANP