background branding

Kabinet stimuleert bouw 'mantelzorgwoning'

Het wordt makkelijker om een zogeheten 'mantelzorgwoning' te bouwen voor een naaste die zorg nodig heeft. Minister Stef Blok (Wonen) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) maakten woensdag bekend dat er geen vergunning meer nodig is om zo'n soort woning aan of bij het eigen huis te realiseren.

Van Rijn en Blok inventariseerden de mogelijkheden om ouderen en anderen die zorg nodig hebben langer thuis te laten wonen. Het kabinet neemt de langdurige zorg op de schop om de stijgende kosten te beteugelen en om beter te kunnen inspelen op de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen er daardoor taken bij en moeten goed samenwerken, zo blijkt uit het woensdag gepresenteerde plan Langer thuis wonen.Team van betrokkenen

Aan zogeheten regiotafels moeten vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties informatie gaan uitwisselen. Verder moet een 'aanjaagteam' onder leiding van Marnix Norder, ex-wethouder in Den Haag, de samenwerking in de regio op gang helpen. 'Team-Norder' helpt ook bij gedwongen verhuizingen van ouderen en gehandicapten als de instelling waar ze nu verblijven dichtgaat, en meldt knelpunten in de landelijke regels aan het kabinet.Korting op verhuurdersheffing

Blok en Van Rijn wijzen verder op de financiële regeling voor het ombouwen van leegstaande verzorgingshuizen. Per verbouwde wooneenheid kan 10.000 euro korting op de verhuurdersheffing worden gegeven.

Het kabinet houdt er rekening mee dat in 2040 achter elke vijfde voordeur iemand woont van 75 jaar of ouder. Tussen 1980 en 2010 nam het aantal plaatsen in een verzorgingshuis af van zo'n 150.000 tot 84.000. Ondanks alle veranderingen blijft er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen, een plekje in een zorginstelling, zo benadrukken Van Rijn en Blok.

Bron: ANP