background branding

Klijnsma: mantelzorg in bijstand mag

Bijstandsgerechtigden mogen als tegenprestatie ook zorgen voor een ziek familielid of kennis. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft dat maandag gezegd bij de behandeling van de nieuwe bijstandsregels in de Tweede Kamer.

Volgens de nieuwe, strengere regels moeten bijstandsgerechtigden straks iets terugdoen voor de uitkering die ze krijgen. Maar ze mogen daarbij zelf een voorkeur aangeven, onderstreepte Klijnsma. Mantelzorg hoort daar wat haar betreft zonder meer bij.

Ze nodigde de Kamer min of meer uit een motie in te dienen om dat nog eens duidelijk te maken. Maar volgens haar kan mantelzorg ook nu al op basis van het wetsvoorstel.

Een flink deel van de Kamer vindt de nieuwe bijstandsregels van Klijnsma op onderdelen wel erg ver gaan. De staatssecretaris zei dat ze helder in de wet heeft willen vastleggen wat de rechten en plichten van bijstandsgerechtigden zijn, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Ze benadrukte dat ook in de toekomst sprake blijft van ruimte voor de gemeenten bij de uitvoering.

4 weken naar werk zoekenKlijnsma probeerde ook de zorgen bij de Kamer weg te nemen over de zogeheten zoekperiode. Iemand krijgt voortaan pas bijstand wanneer hij 4 weken naar werk heeft gezocht, staat in de nieuwe wet.

Volgens de staatssecretaris betekent dat niet dat bijstandsgerechtigden aan hun lot worden overgelaten. Als de aanvrager van een uitkering geen geld meer heeft om van te leven, kan de gemeente meteen een voorschot verstrekken. Klijnsma zei dat enkele weken terug ook al in reactie op een motie van PvdA en ChristenUnie, maar de ongerustheid bij de Kamer bleek nog niet verdwenen.

Bron: ANP