background branding

Prinsjesdag: Bijna iedereen gaat erop vooruit

prinsjesdag2.jpg

Prinsjesdag bracht dit jaar de boodschap dat bijna iedereen er volgend jaar op vooruit gaat. Wat gaat er volgend jaar veranderen en wat niet voor de burger?

- Werkenden zien de koopkracht met 1,1 procent toenemen

- Uitkeringsgerechtigden hebben gemiddeld ook 1,1 procent meer te besteden

- De stijging voor gepensioneerden is gemiddeld 0,7 procent

- De huur- en zorgtoeslag stijgen

- Voor werkende ouders wordt de kinderopvang goedkoper

- Voor ouders met een laag inkomen stijgt het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind

- Voor kinderen in arme gezinnen komt er hulp in natura (van zwemles tot fiets) van in totaal 100 miljoen euro

- Om de arbeidskansen van werklozen te verbeteren gaat het uwv meer persoonlijke dienstverlening geven

- Het minimumjeugdloon voor jongeren tussen 21 en 23 gaat richting het normale minimumloon

- Het eigen risico in de zorg gaat niet omhoog en blijft 385 euro

- De premie voor de basisverzekering stijgt nauwelijks, met 3,50 euro per maand, verwacht VWS

- De eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning die chronisch zieken en gehandicapten via de  gemeenten ontvangen, gaat omlaag. Vooral alleenverdieners met een chronisch zieke partner hebben hier voordeel van

Bron: ANP