Privacy leerlingen moet worden verbeterd

privacy-leerlingen.jpg

De privacy van leerlingen in Nederland moet beter worden beschermd. Om dat te bereiken komt het ministerie van Onderwijs met een wetsvoorstel waardoor leerlingen in zogenoemde digitale leeromgevingen voortaan minder persoonsgegevens hoeven af te staan.

Voor veel digitale leermiddelen moeten leerlingen allerlei gegevens invullen, zoals hun voornaam, klas, school en leerniveau. Deze gegevens kunnen na een hack of een lek op straat terechtkomen. Hier wil het kabinet verandering in brengen, door een pseudoniem in de vorm van een code in te voeren. Zo hoeven bijvoorbeeld de geboortenaam en het geslacht van een leerling voortaan niet meer gedeeld te worden, stelt de regering in een verklaring.

Alle leerlingen op basisscholen, middelbare scholen en mbo's krijgen een pseudoniem. Het kabinet hoopt dat de nieuwe regels begin 2018 van kracht worden.

In 2015 maakten meer dan 130 instanties, waaronder bedrijven en scholen, afspraken om de privacy van leerlingen te borgen. In 2016 werd dit convenant nog bijgewerkt. Hierdoor is bijvoorbeeld iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens aan een geheimhoudingsplicht gebonden. 'Alle partijen die bij het convenant zijn aangesloten, hebben aangegeven zo snel mogelijk met het pseudoniem te willen gaan werken', aldus het ministerie van Onderwijs.

Bron: ANP