‘Private opleider NCOI overtrad onderwijswet, gaf honderden cursisten niet-erkend diploma’

22-05-10-ncoi-loi-opleiding-cursus-hbo-mbo-diploma-inspectie-erkend.jpg

De private onderwijsinstelling NCOI heeft de onderwijswetgeving overtreden. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een rapport dat vandaag is gepubliceerd en waarover Investico met Trouw bericht. NCOI heeft de afgelopen vier jaar aan meer dan vijfhonderd cursisten een ‘masterdiploma’ verstrekt voor opleidingen die helemaal geen erkende masteropleidingen waren. Daarnaast zegt de Inspectie dat NCOI haar cursisten en studenten onduidelijk voorlicht over de waarde van hun diploma. 

Verschillende onderwijsaanbieders vallen onder het moederbedrijf NCOI, dat daarmee de grootste private opleider van Nederland is. Bijvoorbeeld LOI, Schoevers en Luzac behoren tot dezelfde bedrijvenfamilie. Een deel van het aanbod van al die opleiders is officieel erkend als hbo-bachelor door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Maar het leeuwendeel van het opleidingsaanbod bestaat uit cursussen: korte programma’s zonder zo’n officiële accreditatie. 

Erkende en niet-erkende ‘master’-opleidingen bij NCOI

De problemen die de Onderwijsinspectie ziet, liggen in het verschil tussen erkende en niet-erkende programma’s. NCOI verstrekte diploma’s met daarop het woord ‘master’ voor programma’s met de naam ‘executive masters’ en ‘professional masters’. Maar dat zijn helemaal geen officieel erkende masteropleidingen - al zegt NCOI dat de opleidingen wel op masterniveau worden gegeven. Vijf verschillende NCOI-opleiders hebben de afgelopen vier jaar zulke diploma’s uitgereikt die wel ‘master’ heetten, maar geen echte master waren. Daarmee overtrad NCOI de wet, zegt de Inspectie.

Ruim vijfhonderd studenten kregen niet-officieel diploma

In totaal kregen ruim vijfhonderd studenten zo’n diploma. Volgens de Inspectie is het zeldzaam dat één onderwijsinstituut zo’n groot aantal onterechte diploma’s uitreikt. Als jij zo’n niet-erkend diploma hebt ontvangen, kun je in de problemen komen bij een sollicitatie. 

Onduidelijk opleidingsniveau op websites van NCOI, LOI en andere opleiders

Ook schept NCOI verwarring over de status van haar opleiding, zegt de Inspectie. Zo staan erkende bacheloropleidingen en korte cursussen door elkaar op de website. Daarnaast zegt het bedrijf online dat een student bijvoorbeeld een ‘diploma HBO Ergotherapie’ zal krijgen, terwijl het slechts om een eenjarig, niet-erkend programma ‘op hbo-niveau’ gaat. Dit soort onduidelijkheden komen voor bij alle zestien NCOI-opleiders die de Inspectie heeft onderzocht. NCOI paste een deel van de onduidelijke formuleringen aan nadat de Inspectie daarop wees, maar volgens de Inspectie voldoet de online informatie nog steeds niet aan de wet. 

Ten slotte noemt NCOI zichzelf op zijn website ‘universiteit’, terwijl dat ook wettelijk onjuist is, zegt de Inspectie.

Sales of onderwijs?

NCOI-opleiders bleken eerder al onduidelijk te zijn over hun opleidingen, toen Investico en Trouw dat onderzochten voor onder andere De Groene Amsterdammer. Zo konden studenten niet zeggen of hun korte opleiding hbo-opleiding gelijkstond aan een volledige mbo-opleiding, of dat hun diploma überhaupt erkend was. 

Dat onderzoek concludeerde: NCOI verloor aan onderwijskwaliteit door haar strategie van agressieve groei. Een oud-medewerker stelde: ‘Kwaliteit voert voor NCOI niet de boventoon. Het is uiteindelijk een sales-organisatie.’

Uit onderzoek van Radar bleek ook dat 41 procent van de NCOI-studenten zijn of haar opleiding niet het geld waard vond. Studenten gaven aan dat klachten moeizaam werden beantwoord. 

NCOI: conclusies van Onderwijsinspectie zijn onterecht

NCOI schrijft in een reactie dat de conclusies van de Onderwijsinspectie ‘onterecht zijn, juridische grond missen en zelfs in strijd zijn met de wet.’ De wetgeving over diploma’s is onduidelijk, zegt NCOI. Ook schrijft de opleider in een bij het rapport gevoegde reactie dat de Inspectie haar ‘eigen normen heeft verzonnen’. ‘De toezichthouder gaat op de stoel van de wetgever zitten.’ Ten slotte stelt NCOI dat volwassen studenten het verschil tussen een erkende en niet-erkend opleidingsprogramma heel goed zelf kunnen inschatten.

Inspectie: studenten moeten weten waar ze aan toe zijn

De Onderwijsinspectie schrijft in een reactie dat studenten duidelijk moeten weten aan welke opleiding ze beginnen en wat voor diploma ze ontvangen. De Inspectie geeft toe dat er een grijs gebied is, aangezien sommige termen niet wettelijk zijn beschermd. ‘We hebben gepleit voor aanpassing van de wet. Maar hoe meer begrippen in de wet worden beschermd, hoe meer nieuwe begrippen er worden verzonnen.’ Het is aan de minister van Onderwijs om te bepalen of NCOI hiervoor beboet zal worden. 

Bron: Investico