Provider verhoogt tarieven in vast telefooncontract: mag dat zomaar?

telefoon abonnement omhoog.jpg

Je hebt met je telefoonprovider een meerjarig of onbepaald contract afgesloten voor een afgesproken (vast) bedrag. Toch krijg je aan het eind van het jaar een brief of een mailtje: het bedrag dat jij komend jaar moet betalen wordt verhoogd. Mag dat zomaar?

Dat laatste hangt af van verschillende factoren, Radar zoekt uit welke!

Inflatiecorrectie of een hogere prijsverhoging?

Om te beginnen is het belangrijk om uit te zoeken of een provider gebruikt maakt van een inflatiecorrectie of een prijsverhoging die hoger is. Hier gelden namelijk verschillende regels voor.

Inflatiecorrectie

Wanneer is er sprake van een inflatiecorrectie? In het kort: providers geven aan dat hun kosten zijn toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit verschil willen ze dan ook doorberekenen naar de klant. 

De cijfers die providers hiervoor gebruiken, is het inflatiepercentage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): de ‘consumentenprijsindex’. Op 10 januari 2023 verwachten zij de voorlopige cijfers over 2022 bekend te maken en in februari worden de definitieve percentages geopenbaard.

Prijsverhoging die hoger is

Bij een prijsverhoging wil een provider jouw kosten laten stijgen met een percentage dat hoger is dan het inflatiepercentage van het CBS. Een provider moet je hierbij wel minimaal een maand van te voren persoonlijk inlichten, bijvoorbeeld per brief of mail. 

Wanneer mag het wel en niet?

Een inflatiecorrectie, gebaseerd op het CBS, mag worden doorgevoerd als dit contractueel is vastgelegd of in de algemene voorwaarden staat. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan heb je niet de mogelijkheid het contract eenzijdig op te zeggen. Aan de andere kant, als de mogelijkheid tot inflatiecorrectie niet vooraf is vastgelegd, dan is deze niet wettig en hoef je de prijsverhoging niet te accepteren.

Is er sprake van een prijsverhoging die hoger is dan de inflatiecorrectie, dan heb je het recht om het contract eenzijdig op te zeggen. De contractvoorwaarden worden in dit geval namelijk veranderd. Een uitzondering is wanneer er een wetswijziging is, waardoor bedrijven prijzen moeten verhogen zonder dat zij hier invloed op hebben. Een voorbeeld hiervan is een wettelijke verhoging van het btw-percentage.

Bron: Consumentenbond en ACM