PvdA wil af van eigen bijdrage geboortezorg

ls het aan Agnes Wolbert (Tweede Kamerlid voor de PvdA) ligt, verdwijnt de eigen bijdrage die vrouwen nu nog moeten betalen als ze zonder medische noodzaak in het ziekenhuis bevallen. Wolbert vindt dat de keuze van vrouwen waar ze bevallen niet moet worden bepaald door geld.

Zij wil af van de eigen bijdrage (320 euro) voor geboortezorg in het ziekenhuis, omdat die er nu voor zou zorgen dat vrouwen onnodig kiezen voor een ruggenprik.

Volgens Wolbert zien verloskundigen dat vooral vrouwen met een laag inkomen die liever in het ziekenhuis willen bevallen, steeds vaker voor een ruggenprik kiezen omdat ze dan de eigen bijdrage niet hoeven te betalen. Maar een ruggenprik brengt wel meer risico's met zich mee, aldus het PvdA-Kamerlid dat werkt aan een initiatiefnota.

Afschaffen van de eigen bijdrage voor geboortezorg, heeft volgens Wolbert slechts voordelen. 'Vrouwen betalen geen eigen bijdrage meer voor de noodzakelijke geboortezorg en er wordt geen onnodige verdoving meer gegeven aan vrouwen die dat eigenlijk niet willen. Daarmee wordt tevens dure zorg voorkomen.'

Bron: ANP