Rabobank: 5 euro betalen voor storten van 200 euro en 500 euro vanaf 1 oktober

rabobank.jpg

De Rabobank gaat vanaf 1 oktober 5 euro vragen voor het storten van 200 of 500 eurobiljetten. Dat laat de bank in een brief weten aan haar klanten. Daarnaast wil Wopke Hoekstra, de demissionair minister van Financiën, dat er nog maar maximaal 3000 euro cash betaald kan worden om witwassen tegen te gaan.

De gemiddelde Nederlander ziet bijna nooit zo'n paarse flap van 500 euro, maar in het criminele circuit is het een geliefd betaalmiddel. De briefjes zijn nog steeds een wettig betaalmiddel, maar worden sinds 2019 niet meer opnieuw gedrukt. Er circuleren binnen de Europese Unie nog ruim 393 miljoen 500 eurobiljetten (waarde van ruim 186 miljard euro) en ruim 757 miljoen 200 eurobiljetten

2 procent van Nederlanders heeft behoefte aan 500 euro biljet

Nederlanders hebben briefjes van 200 euro en 500 euro minder vaak in handen dan de 100 eurobiljetten. In een onderzoek is gemeten hoeveel behoefte er is aan grote coupures: 100 euro: 17 procent, 200 euro: 3 procent en 500 eurobiljetten: 2 procent. Dit geldt niet voor het vijf eurobankbiljet: daar heeft 68 procent van de Nederlanders behoefte aan.

Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank (DNB) weet niet hoeveel 200 en 500 eurobiljetten er exact door Nederland gaan. 'Dit komt door het migratie-effect; toeristen en zakenlieden nemen biljetten mee van en naar Nederland, en omdat we één munt hebben in alle landen die vrijelijk over de grens kan gaan, weten we niet hoeveel er in Nederland zijn.' In Duitsland is het veel gebruikelijker om met grote biljetten te betalen. 

5 euro betalen per 200 of 500 euro biljet

De Rabobank stuurde onlangs een brief naar klanten: 'Vanaf 1 oktober 2021 passen we de tarieven aan voor het storten van biljetten van 200 euro en 500 euro.' Klanten betalen voor het storten van 200 euro en 500 eurobiljetten 5 euro per biljet, dit geldt zowel voor het afstorten via een sealbag als via de stortautomaat.

De bank zegt deze stap te moeten nemen, omdat het gebruik van grote sommen contant geld en met name biljetten van 200 en 500 euro risico's verbonden zijn zoals witwassen en andere criminele activiteiten. De Rabobank schrijft: 'Als u grote coupures bij ons afstort zijn we vaak wettelijk verplicht onderzoek te doen naar het gebruik en de herkomst van de biljetten. Aangezien dit hoge kosten met zich meebrengt zijn we genoodzaakt onze tarieven voor het storten van biljetten van 200 euro en 500 euro aan te passen.'

Gebruik van contant geld

Een woordvoerder van DNB reageert verbaasd op de actie van de Rabobank. 'Er is in juni nog een onderzoek gepubliceerd naar het gebruik van contant geld in Nederland.' Toen bleek ruim driekwart van de Nederlanders over vijf jaar nog te betalen met contant geld. Al verwacht 42 procent van de ondervraagden dit minder vaak te doen dan nu.

DNB zegt: 'Contant geld is een belangrijk onderwerp voor betaalsector en vooral ouderen en kwetsbare groepen hebben behoefte aan contant geld en dit moet ook toegankelijk zijn en werkbaar houden. DNB moet zorgen dat er vertrouwen blijft in het financiële stelsel en dit helpt niet.' De Rabobank loopt dus vooruit op het overleg dat dit najaar nog gevoerd zou worden. 

Betalen met cash geld moet mogelijk blijven

'Het is begrijpelijk dat de banken de kosten van het betalingsverkeer aan de klanten willen doorberekenen, maar daarmee mogen zij niet de gebruikers van contant geld schaden',  aldus een woordvoerder van DNB. Verder vindt DNB dat de inspanningen van de banken om witwassen en fraude op te sporen het legitieme gebruik van contant geld niet mogen bemoeilijken en de bereikbaarheid van de chartale infrastructuur verminderen. Veel winkeliers blijven contant geld accepteren, al plaatsen ze vaak de waarschuwing briefjes met een waarde van boven de 100 euro niet te accepteren. DNB vindt het belangrijk dat betalen met cash geld mogelijk blijft. 'Daarom verdient veiligheid blijvende aandacht van alle partijen in het betaalverkeer.'

Hoekstra wil verbod contante betalingen boven 3000 euro

Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën bepleit samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese Commissie dat er een maximum van 5000 euro komt voor cash betalingen. Dit moet helpen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en witwaspraktijken. De herkomst van cash geld is lastig te traceren. Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat hijzelf werkt aan verbod van contante betalingen boven de 3000 euro. Er zijn al 18 EU-landen die een cash-limiet hebben ingevoerd tussen 1000 en 3000 euro en dit is 'bijzonder effectief'. Nederland ziet het liefst het 500 eurobiljet helemaal verdwijnen en praat hierover met de Europese Commissie en Europese Centrale Bank.