Reactie: Belastingdienst (Ministerie van Financiën)

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over schuldhulpverlening, op 12 oktober 2015 geeft de Belastingdienst onderstaande reactie.

De Belastingdienst betreurt de problematiek ontstaan door het toeslagensysteem. Dat is voor de betrokkenen heel vervelend. Het is echter inherent aan de wettelijke voorschotsystematiek van toeslagen dat er terugvorderingen en nabetalingen zijn. Zoals gezegd betreft het hier bestaande problematiek, waar ook politiek gezien de ernst van wordt ingezien, met name waar het de beslagvrije voet betreft (1) .

In ongeveer 30% van de gevallen moet er een bedrag na de definitieve berekening na afloop van een toeslagjaar worden terugbetaald. Het gaat in de meeste gevallen om bedragen onder de €500,-. Het kan daarbij ook voorkomen dat er voor meerdere toeslagjaren een bedrag moet worden terugbetaald.

Beslagvrije voet

Als mensen door de terugvorderingen onder het bestaansminimum komen kunnen zij een verzoek doen voor berekening van de beslagvrije voet. Zij moeten dit verzoek zelf bij de Belastingdienst indienen. Per oktober van dit jaar is dit proces zo ingericht dat de doorloopsnelheid is teruggebracht van drie maanden naar twee weken. Dit is een belangrijke verbetering in het proces.

Toeslagpartner

Bij toeslagen spreken we niet over een partner, maar over een 'toeslagpartner'. Dit kan zijn de echtgenoot of geregistreerd partner maar ook iemand anders die op het adres staat ingeschreven in het BRP. Het inkomen van deze toeslagpartner telt mee bij de berekening van de toeslag. Op onze website www.toeslagen.nl staat hier meer uitleg over.

Verantwoordelijkheid

Wij begrijpen dat sommige mensen moeite hebben met het aanvragen van hun toeslagen. De regels zijn complex en niet iedereen is even handig met de computer. Toch berust de verantwoordelijkheid om te controleren bij de mensen zelf. Je kunt hulp bij het aanvragen van een toeslag krijgen bij de Belastingtelefoon of een afspraak maken bij een van de balies van de belastingkantoren. Voor mensen die meer hulp nodig hebben bij het aanvragen van toeslagen of minder redzaam zijn werken wij met partners op locatie. Dit zijn de Toeslagenservicepunten (TSP) en Toeslagendienstverleners (TDV).

Betalingsregeling

Als iemand teveel aan toeslag heeft ontvangen kan hij een betalingsregeling treffen. Belastingdienst/Toeslagen stuurt een brief waarin iemand een keuze kan maken. Naast in één keer terugbetalen is het ook mogelijk om:

-    Gebruik maken van de standaardbetalingsregeling. Dit houdt in dat het volledig terug te betalen bedrag in 24 maanden moet zijn voldaan;

-    Gebruik maken van de mogelijkheid om te verrekenen met een lopende toeslag van hetzelfde “middel”, (dit kan ook verschillende jaren gaan);

-    Een aanvraag doen voor een persoonlijke betalingsregeling (de burger kan hier alleen gebruik van maken als er geen sprake is van opzet/grove schuld).

Tips om terugbetalen te voorkomen

-    Kijk goed naar de voorwaarden die gelden voor het ontvangen van toeslagen.

-    Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie zelf direct door (kan via het portal 'Mijn toeslagen').

-    Bel de Belastingtelefoon als u iets niet begrijpt, ook bij betalingsachterstand.

-    Controleer regelmatig uw gegevens in Mijn toeslagen en op de beschikking.

-    Betaal alle kosten tijdig, kunt u dit niet, geef dit dan door via de belastingtelefoon.

-    Lees de brieven die u van de Belastingdienst/Toeslagen krijgt goed en bewaar ze.

(1): Kamerbrieven van 12 december 2014 en 26 juni 2015.