Reactie: Ministerie VWS

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over schadelijke chemische stoffen, op maandag 8 februari, heeft Radar enkele vragen voorgelegd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees deze en de bijbehorende antwoorden hieronder.

'Nederland maakt zich zorgen over hormoonverstorende stoffen omdat effectief beleid zonder goede criteria niet goed mogelijk is. Nederland heeft zich aan de kant van Zweden geschaard en het pleidooi van Zweden aangevuld met argumenten, die door het Hof zijn meegenomen in de uitspraak.'Hoe serieus neemt Nederland deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie?

'Het Europese Hof is het hoogste rechtscollege als het gaat om de juiste interpretatie van de Europese regelgeving. Nederland neemt daarom de uitspraken van het Europese Hof serieus. Nederland vindt dat de Europese Commissie zich aan de Europese regelgeving moet houden. De Commissie heeft nog tot 26 februari 2016 de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.'De Europese Commissie moet zonder vertraging wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende stoffen vaststellen. Hoe lang gaat het duren voordat deze criteria worden vastgesteld?

'De uitspraak van het Hof laat zien dat de Commissie zonder vertraging wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende stoffen moet vaststellen. De Commissie heeft, afgezien van een persbericht, nog niet formeel op de uitspraak gereageerd.

 

Uiteindelijk is het de Europese Commissie die de criteria vaststelt. We weten niet hoe lang dat gaat duren. Uiteraard blijven we, samen met de Raad, het Europees Parlement en andere Lidstaten die Zweden in de rechtszaak hebben gesteund, er bij de Commissie op aandringen om de criteria zo snel mogelijk vast te stellen. We hebben echter geen instrumenten om dat af te dwingen.'Welke rol kan Nederland in dit proces spelen, zeker nu Nederland voorzitter is van de Raad van Ministers van de EU?

'Wij zullen ons inzetten  dit onderwerp op de agenda te houden, wij vinden dat de Commissie de uitspraak van het Europese Hof moet volgen en ik zal elke gelegenheid aangrijpen om de Commissie te verzoeken tempo te maken.'