Doorverkopen van je reis

De voorwaarden bij de aankoop van een vakantiereis zijn behoorlijk dwingend. Reizen zijn niet goedkoop, kosten vaak meer dan duizend euro, maar je krijgt geen bedenktijd en je kunt niet meer afzien van je koop. Als je dan om zwaarwegende redenen niet op vakantie kunt, is de kans klein dat je je geld terug krijgt. Een annuleringsverzekering blijkt ook niet altijd de oplossing.

Hoe zit het nu in dit soort situaties? Wat als je bijvoorbeeld zwanger bent en je reis wilt annuleren, omdat in het gebied waar je naartoe gaat het zikavirus in aangetroffen? Je wilt je ongeboren baby niet aan de gevaren van het virus bloot stellen. De voorwaarden van je reisverzekering staan echter niet altijd toe dat in dit soort gevallen de reis vergoed wordt. Maar de reis doorverkopen kan of mag niet.

Volgens Léon Mölenberg, jurist en expert op het gebied van consumentenrecht, is de wet hierover duidelijk. In het Burgerlijk Wetboek 7 artikel 506 staat het volgende: 'Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zijn rechtsverhouding tot de reisorganisator overdragen aan een derde die aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet. Een termijn van zeven dagen voor de aanvang van de reis wordt geacht in ieder geval tijdig te zijn.'

Branche-organisatie ANVR onderschrijft dit ook. Volgens de directeur Frank Oostdam heb je 3 mogelijkheden als je onverhoopt niet op reis kan.

1. De reis omboeken

2. De reis annuleren

3. De reis overdragen aan iemand anders, de zogenaamde 'indeplaatsstelling'.

Duidelijke taal, maar waarom worden consumenten hier niet op gewezen? Mark van der Wal, oprichter van Trade Your Trip, een organisatie die consumenten wil helpen hun reizen door te verkopen, denkt dat dit zo is omdat de reisindustrie hier extra marges mee verdient. Van der Wal begrijpt het wel dat de touroperator niets meldt, deze kan de reis immers 2x verkopen op deze manier. Maar hij vindt het vreemd dat zijn reisverzekering hem niet heeft gewezen op de mogelijkheid om de reis door te verkopen.

Volgens de ANVR is het nu al mogelijk om gebruik te maken van de 'indeplaatsstelling'. Alleen is niet duidelijk hoeveel extra kosten dit met zich meebrengt. Daarnaast hebben luchtvaartmaatschappijen vaak weer hun eigen regels. Mark van der Wal is daarom een rechtszaak begonnen om hier helderheid over te krijgen. De eerste zitting staat gepland op 2 maart.