Reactie: RIVM

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over schadelijke chemische stoffen, op maandag 8 februari, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de onderstaande reactie gegeven.

'In 2014 heeft het RIVM een overzicht gepubliceerd van de stand van de wetenschap aangaande milieu en gezondheidseffecten van bisfenol A (BPA) en lopende initiatieven op het gebied van verdere kennisontwikkeling en de ontwikkeling van risicobeheersmaatregelen. Op basis van dit werk bereidt het RIVM nu aanbevelingen voor gericht aan de Nederlandse overheid aangaande eventuele risico's van BPA voor consumenten, patienten en werkers, en het milieu en mogelijk te treffen risicobeheersmaatregelen. Het is de verwachting dat deze aanbevelingen in maart gepubliceerd zullen worden.'