background branding

'Ruim 240 miljoen tekort in wijkverpleging'

verpleging_zorg_ouderenzorg_628.jpg

Brancheorganisatie ActiZ verwacht dat de kosten voor de wijkverpleging het budget voor 2015 met ruim 240 miljoen euro zullen overstijgen.

Volgens onderzoek van ActiZ verwacht bijna 80 procent van de organisaties die wijkverpleging aanbieden dat zij over het budget heen zullen gaan. De brancheorganisatie vreest niet iedereen die dat nodig heeft van de juiste zorg te kunnen voorzien en gedwongen te worden tot een cliëntenstop.

Schatting over heel 2015

Er is een budget van 3 miljard euro voor de wijkverpleging. Iets meer dan de helft van de wijkverplegingsorganisaties deed mee aan het onderzoek, dat over de eerste drie maanden van 2015 ging. ActiZ maakte aan de hand van die uitkomsten een ruwe schatting van het tekort over heel 2015, die uitkomt op ongeveer 242 miljoen euro.

Bezuiniging in combinatie met korting op zorg

Driekwart van de organisaties die aan het onderzoek meededen heeft op meerdere fronten te maken met bezuinigingen. Behalve bezuinigingen op de wijkverpleging zijn dat kortingen op de verpleeghuizorg en de Wmo-zorg. Bijna de helft geeft aan dat het nog maar de vraag is of de organisatie kan blijven bestaan.

Bron: ANP