background branding

Versobering en wachtlijsten bij wijkverpleging

De zorg voor ouderen en langdurig zieken wordt onnodig verschraald. Dat komt doordat verzekeraars en zorgkantoren op de tarieven korten en bovendien minder uren wijkverpleging en intensieve zorg inkopen.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van brancheorganisatie ActiZ dat zaterdag is bekendgemaakt.

Kwaliteit van de zorg

De mogelijkheden om iets te doen aan de kwaliteit van de zorg zijn verslechterd, vindt bijna een op de drie (30 procent) zorgaanbieders. Een op de zeven (13 procent) vindt juist dat er meer stimulansen voor kwaliteitsverbetering zijn. Zeker vier op de tien zorgaanbieders denken dat er dit jaar lange wachtlijsten ontstaan voor wijkverpleging.

ActiZ dringt er bij staatsecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn) op aan om het beschikbare budget helemaal te gebruiken. Volgens organisaties in de thuiszorg kunnen wijkverpleegkundigen niet of onvoldoende voldoen aan de behoefte van hun cliënten.

Langer thuis

Door de vergrijzing en afname van het aantal verzorgingshuizen wonen steeds meer ouderen langer thuis waar ze zijn aangewezen op thuiszorg door de wijkverpleging. Het kabinet heeft er ook op ingezet dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Maar dat staat volgens ActiZ op gespannen voet met het gegeven dat verzekeraars en zorgkantoren korten op wijkverpleging.

'Wij vinden dat verzekeraars en zorgorganisaties gezamenlijk staan voor het slagen van een enorme opgave: de hervormingen van de ouderenzorg. Dat betekent dat er ook in die lijn onderhandeld moet worden'', aldus directeur Aad Koster. 'Omdat het al een enorme uitdaging is om dit te lagen slagen, moeten zorgverzekeraars het niet onnodig moeilijk maken.'

Bron: ANP