background branding

Slechts 14% zou 'corona-app' zomaar installeren

poll_corona-app_uitslag-780.jpg

86 procent zou niet zomaar een 'corona-app' installeren. 22 procent wil dat onder geen beding, en nog eens 64 procent stelt specifieke voorwaarden aan zo'n app. Goede beveiliging, bijvoorbeeld, en geen toegang tot je telefoonboek en bestanden. Slechts 14 procent zou de app 'blind' installeren.

De Nederlandse overheid discussieert over een app die bijhoudt bij wie je in de buurt bent geweest, en een seintje kan geven als daarvan iemand besmet blijkt. Uit een poll onder ruim 3.200 mensen blijkt dat slechts 14 procent geen voorwaarden stelt aan zo'n app. Als het helpt, dan gebruik ik die graag, zeggen zij.

Toestemming met twijfels

Toch worden ook door de mensen uit deze groep enkele voorwaarden genoemd in de toelichting: 'Ik ga ervanuit dat nadat Corona geen probleem meer is, de app weer kan verdwijnen', laat iemand weten. Een ander heeft ondanks de blinde toestemming twijfels aan de capaciteiten van de overheid: 'De overheid is een slecht voorbeeld met vele mislukte IT-projecten. Eens kijken als het serieus is, of het dan wel lukt.' Ook pleit deze persoon voor permanente toezicht door privacy-autoriteiten.

Geen enkele garantie dat zo'n app niet misbruikt gaat worden
 

Ruim 1 op de 5 respondenten (22%) stellen om een andere reden geen voorwaarden: zij willen zo'n app sowieso niet gebruiken. Ook hier wordt de (ontbrekende) digitale veiligheid van eerdere overheidsprojecten aangehaald. Er is niet alleen angst voor hackers; wat als een andere partij straks regeert, vragen mensen zich af. Die heel andere bedoelingen heeft met de verzamelde informatie?

In handen van verzekeraars

'Wat als je gegevens onverhoopt tóch "op straat" komen? Of in handen van verzekeraars? Kun je je dan nog aanvullend verzekeren, of word je buitengesloten omdat je corona zou hebben gehad? Goede beveiliging is nooit waterdicht.'

Ook zijn er mensen die vrezen dat zo'n app voor schijnveiligheid zorgt, of juist extra angst aanwakkert:

Niet meer naar buiten

Als verpleegkundige zou je misschien verwachten dat ik voor ben maar ik ben absoluut tegen. Mijn verwachting is dat mensen, of niet buiten durven, of constant paranoïde op hun telefoon kijken zodra ze buiten zijn. Ook heb ik op de lange termijn gezien geen vertrouwen dat deze app niet ingezet zal blijven door de regeringsleiders. Voor welke reden dan ook.

64 procent heeft aangegeven dat zij de app alleen installeren als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet:

  • Geen toegang tot privégegevens

Geen toegang tot privégegevens

De meest genoemde voorwaarde (door 46%) is dat de app geen toegang heeft tot de contactenlijst en persoonlijke bestanden op je telefoon. Een goede beveiliging tegen bijvoorbeeld hackers komt op de tweede plek (44% stelt dit als voorwaarde).

  • Vrijwillig en tijdelijk

Vrijwillig en tijdelijk

34 procent vindt het belangrijk dat installatie en gebruik vrijwillig is. Dat is eigenlijk ook wat de 38 procent zegt die de app en bijbehorende data op ieder moment zelf willen kunnen verwijderen. 32 procent wil een corona-app alleen gebruiken als data na een bepaalde periode ook weer automatisch verwijderd worden.

  • Gegevens moeten anoniem blijven

Gegevens moeten anoniem blijven

37 procent vindt het belangrijk dat je anoniem blijft, wanneer je zo'n corona-app gebruikt. Al worden ook daar vraagtekens bij gezet: 'Zelfs als dit anoniem begint, dan is het na installatie met een simpele update te ont-anonimiseren.' Een even grote groep vindt dat er toezicht op de app en data moet worden gehouden door privacy-autoriteiten. Data mag alleen gedeeld worden met partijen waarvoor je vooraf toestemming hebt gegeven, zegt 36 procent. En 29 procent wil dat alle verzamelde informatie binnen Nederland blijft.

  • Geen smartphone

Geen smartphone

5 procent geeft als voorwaarde dat zij een smartphone hebben, wat op dit moment niet het geval is. Tot slot worden in de toelichtingen nog andere voorwaarden voor de app genoemd. 'Dat hij verschil ziet of ik die persoon echt ben tegengekomen en niet dat hij toevallig aan de andere kant van een raam staat', zegt iemand. Ook komen er technische eisen binnen. Zo zou bluetooth 'te hack-gevoelig' zijn. Meerdere mensen pleiten voor open source software: als iedereen mee kan kijken, kan ook worden gecontroleerd wat de app precies doet.

'Meer bewust van privacyrechten'

Gevraagd naar een reactie zegt Vincent Böhre, directeur van Privacy First, dat het goed is te horen dat mensen meer bewust zijn van hun privacyrechten, 'waar vroeger niemand bij stilstond'. De vraag is volgens Böhre wat de politiek gaat doen met dit signaal: 'Als mensen dit niet willen, moeten ze hun energie niet verspillen aan dit soort apps, maar bijvoorbeeld investeren in verbetering van de gezondheidszorg.'

Over deze poll

De poll over voorwaarden voor een 'corona-app' werd tussen 9 en 17 april 2020 ingevuld door 3.229 mensen. Wil je ook meedoen aan de onderzoeken van Radar? Word Testpanellid, dan nodigen we je uit voor onze vragenlijsten. Je beslist altijd zelf of je meedoet.